Eğitim-İş'ten Bursa’da bir öğrencinin okula sarıklı ve cübbeli gelmesine tepki

Eğitim İş Bursa Şubesi okula sarık ve cübbeyle gelen öğrenciye göz yuman okul müdürü hakkında Bursa Valiliği’ne şikayette bulundu.

Eğitim-İş'ten Bursa’da bir öğrencinin okula sarıklı ve cübbeli gelmesine tepki

Mudanya İmam Hatip Ortaokulu’nda bir erkek öğrencinin sarık ve cübbe ile okula gelmesine sesiz kalan okul müdürüne tepki gösteren Eğitim İş Bursa Şubesi, okul müdürü hakkında Bursa Valiliği’ne şikayette bulundu.

Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy imzasıyla yapılan şikayet dilekçesinde, “Belirli bir zümreyi, inancı yahut kesimi temsil eden bir kıyafet ile kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı biçimde okula kabul edilen öğrenci T. Ş. hakkında gerekli işlemleri tesis etmekle görevli okul müdürü, tutanak tutulmasına ve uyarılmasına rağmen görevini yerine getirmekte direnmektedir. Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda okulu yönetmek ve bunlara uyulmasını sağlamakla görevli okul müdürü hakkında gerekli idari soruşturmanın yapılarak eylemine uyan ceza ile cezalandırılmasına karar verilmesi ve yürütülen çalışmalar hakkında sendikamıza bilgi verilmesini” istedi.

Dilekçede şu ifadeler öne çıktı:

“Türk Milli Eğitim Temel Kanunu ve bağlı kanunlarda okulların yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönetilmesi, kanunlara uygunluğun denetlenmesi ve ortaya çıkan kanunsuzluklarla ilgili gerekli tedbirleri alma sorumluluğu okul müdürlerine yüklenmiştir. Okul müdürü, Türk milli eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda okulun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışıyla yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim lideridir. Müdür, bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle iş birliği içinde sorumlu olduğu okulu yönetmek ile görevlidir.”