AKP'nin TBMM'ye sunduğu bankacılıkta İslami hukuk teklifi!

AKP'nin TBMM'ye sunduğu bir teklif ile katılım finans kuruluşları için birlik kurulması öngörülüyor. Teklife göre, kurul, katılım finans esas ve standartlarına göre faaliyet gösterecek ve bir danışma komitesi olacak. Komitenin üyeleri arasında İslam hukuku alanında doktora derecesine ve en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olanlar bulunacak.

AKP'nin TBMM'ye sunduğu bankacılıkta İslami hukuk teklifi!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı seçimlerin yenilenmesi kararının ardından, kısa süre içinde TBMM’de tartışmalı düzenlemeler gündeme geliyor. Son dönemde seçim rüşveti niteliğinde çok sayıda teklif sunan AKP, yasama çalışmalarının sona ermesine yakın bir zamanda katılım finans kuruluşlarını gündeme getirdi. Faizsiz finans prensipleri ile çalıştıkları bildirilen ve bazen “helal kazanç” olarak adlandırılan bu kuruluşlar için yeni bir birlik kurulmasını öngören iktidar, teklifte dikkati çekici hükümlere yer veriyor.

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifte, katılım finans kuruluşlarının faaliyetlerinin katılım finans esaslarına uyumunu sağlamak için kanunda çeşitli mekanizmalar tanımlanıyor. Katılım finans kuruluşları için ‘birlik’ öngörülen teklifte, bu kuruluşların oluşturulacak Kurul tarafından belirlenen katılım finans esaslarına uygun olarak faaliyet göstereceği belirtiliyor.

Teklif, Katılım Finans Kuruluşları Birliği’nin bir danışma komitesi olacağını da öngörüyor. Danışma komitesi üyelerinin en az üçte ikisi için İslam hukuku alanında doktora derecesi ve en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olması gerekiyor. Komite, katılım finans kuruluşlarının üst yönetimlerinin etkisinden bağımsız olarak çalışacak.

Teklife göre, katılım finans kuruluşları dışındaki hiçbir gerçek veya tüzel kişi, bu kanunla düzenlenen bir katılım finans kuruluşu olduğunu veya katılım finans kuruluşu gibi faaliyet gösterdiğini gösteren bir ticaret unvanı, belge veya ilan kullanamayacak.

Teklif ayrıca, oluşturulacak birliğin kamu kurumları ile ilişkisine de değiniyor. Kurul, görevlerini yerine getirirken, belge, bilgi ve görüş almak için resmi ve özel kurumlar ve kişilerden istekte bulunabilecek.