‘Vakıfbank’ı 11 milyar 741 milyon lira hortumlamışlar’

Sayıştay’ın Vakıfbank’la ilgili raporunda, bankanın kredi verip tahsil edemediği miktarın büyüklüğü dikkat çekti.

‘Vakıfbank’ı 11 milyar 741 milyon lira hortumlamışlar’

Türkiye’nin en büyük bankalarından olan Vakıfbank’la ilgili Sayıştay’ın 2020 denetim raporu Meclis’e gönderildi.

Önümüzdeki günlerde Meclis’te görüşülmesi beklenen rapora, Gerçek Gündem ulaştı.

Sayıştay raporunda, bankanın verdiği ancak geri alamadığı kredilerin boyutu dikkat çekti.

Raporda, kredileri veren banka şubelerinin ismi verilirken kredi kullanan şirketlerin sadece sektörlerinin bilgisi aktarıldı.

Tüm ‘batık kredileri’ aktarmamızın imkanı, çoklukları nedeniyle yok. Dikkat çeken bazılarını paylaşıp, bankanın içinde bulunduğu durumu gözler önüne sermek istiyoruz.

KAMPANYA KREDİLERİ DENETLENMEDİ

Sayıştay denetçileri, 2020 yılında içinde bir kampanya dahilinde işletmelere kullandırılan kredilerin koşullarının takip edilecek altyapının kurulmadığını belirtti.

Raporda, konuyla ilgili “Uygun oranlarda verilen kampanya kredileri incelendiğinde; istihdam sayısının kontrolü, makinelerin yerliliğinin teyit edilmesi, kredilerin döviz alımında ve başka bankalardaki kredilerin ödemelerinde kullanılmaması gibi özel şartların bulunduğu ancak bunların kontrolüne yönelik altyapının kurulmadığı görülmüştür” ifadeleri yer aldı. ,

ÖDENMEYEN KREDİLER

Sayıştay raporunda, ödenmeyen krediler aktarıldı. Turizm, inşaat, enerji gibi farklı sektörlerdeki firmaların kullandığı kredilerin detaylarının aktarıldığı raporda, genel olarak Vakıfbank yönetiminin kredileri geri almak için etkin bir şekilde işlemleri yürütmediği tespiti yapıldı.

Ortaya çıkan yükün büyüklüğünü anlamak için şu rakamları vermek yeterli olacaktır:

-Levent Ticari Şube 1 milyar 107 milyon lira,

-Esentepe Kurumsal Şube 1 milyar 190 milyon lira,

-Levent Ticari Şube 746 milyon lira,

-Antalya Ticari Şube 4 milyar lira,

-İzmit Ticari Şube 659 milyon lira,

-Başkent Kurumsal Şube 950 milyon lira,

-Esentepe Kurumsal Şube 2 milyar lira,

-Levent Ticari Şube 885 milyon lira,

-Tuzla Ticari Şube 651 milyon lira,

-Esentepe Kurumsal Şube 299 milyon lira…

Bu verdiğimiz örnekler geri alınamayan kredilerin sadece bir bölümü…

KORKUTUCU RAKAMLAR

Vakıfbank’ın, yapılandırmalara rağmen herhangi bir tahsilat sağlayamadığı birçok kredi var.

Tasfiye Olunacak Alacaklar hesabına aktarılan krediler hakkında banka yasal işlem başlatarak alacak tahsil edilmeye çalışılıyor.

Sayıştay raporunda, yasal işlem başlatılan kredilerin miktarları ve sayılarıyla ilgili bilgilendirme yer aldı. Buna göre Vakıfbank’ın

-Kayıtlı bakiye riski 1-5 milyon TL arasında olan 1125 firmadan temerrüt faizi dahil 6 milyar 811 milyon TL;

-Kayıtlı bakiye riski 5-10 milyon TL arasında olan 185 firmadan temerrüt faizi dahil 3 milyar 615 milyon TL;

-Kayıtlı bakiye riski 10 milyon TL’nin üzerinde olan 109 firma ve gruptan temerrüt faizi dahil 11 milyar 765 milyon TL alacağı bulunuyor.

ŞİRKETLERİ İNCELEMEDİLER TEMİNAT OLMAKSIZIN KREDİ VERDİLER

Asıl vahim olan tablo ise, Sayıştay denetçilerinin 10 milyon TL ve üzeri tutardaki takipli kredi dosyalarını incelemesiyle ortaya çıktı.

Sayıştay denetçileri, banka yetkililerinin kredi başvurusu yapan şirketlerin yeteri kadar incelenmediğini, teminatlarının ya bulunmadığı ya da riskine oranla düşük kaldığını tespit etti. Denetçilere göre, bankanın alacaklarını önemli bir kısmı karşılıksız kalacak:

“Kredilerin teminat durumlarına bakıldığında, maddi bir teminatı bulunmayan veya riskine oranla düşük kalan çok sayıda takipli müşterinin bulunduğu, KGF Kefaleti veya gayrimenkul ipoteği, rehin vb. maddi teminatı bulunmakla birlikte bu teminatın tamamı borcunu karşılayamayan kredilerin birçoğunda yapılan takiplerde malvarlığı tespit edilemeyen veya tespit edilmekle birlikte haciz şerhi islenen taşınmazlarda bankadan önce çok sayıda takyide bulunması sebebiyle Banka alacakların önemli bir kısmının karşılıksız kalabileceği kredi dosyaları bulunduğu anlaşılmıştır.”

Sayıştay raporunda, kredi verilen şirketlerin yeteri kadar incelenmediği, yapılandırma yapılırken ödeme gücünün analiz edilmediği gibi birçok eksik de not edildi.