TTB iş bırakıyor: Sağlıklı bir gelecek ellerimizde

Fincancı "Bizlere istifaları, hekim göçlerini, uzun ve güvensiz çalışma saatlerini dayatanın da bu sağlık sistemi olduğunu bilerek sağlıklı bir gelecek ellerimizde ‘emek bizim söz bizim’ deyip mücadeleyi adım adım büyüteceğiz” dedi.

TTB iş bırakıyor: Sağlıklı bir gelecek ellerimizde

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, düzenledikleri bir basın toplantısında, hekimlerin 14-15 Mart’ta g(ö)revde olacağını duyurdu.

Hekimlerin taleplerini sıralayan Fincancı “Emekliliğimize yansıyan insanca bir ücret istediğimizi, ‘geçinemiyoruz’ dediğimizi defalarca ilettik. Kovid-19 meslek hastalığı sayılsın, sağlıkta şiddet sona ersin, 5 dakikada hekimlik yapılamaz, bilimsel liyakate dayalı lisans ve uzmanlık eğitimi istiyoruz, uzmanlık öğrencileri köle değildir dedik. Bu sağlık sistemi artık iyice işlemez halde diye haykırdık. Hekimler yıllardır duymak istemeyen kulaklara dertlerini anlatmaya çalışıyor” dedi.

11 Ekim 2021 itibariyle yaptıkları eylemleri aktaran Fincancı, “Kameraların önünde açıklayıp tüm partilerin oyuyla meclisten geçirdikleri düzenleme bile hekimlerle dalga geçer gibi geri çekildi. Ocak ayının ikinci haftası tekrar getireceğiz sözleri de tutulmadı. Zannettiler ki, susacağız, vazgeçeceğiz, peşini bırakacağız, geri çekileceğiz. 15 Aralık ve 8 Şubat’ta birinci basamaktan üçüncü basamağa tüm sağlık kurumlarında g(ö)revde olanlar, hakkımız olanı alana kadar susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Basın toplantısında eylem programlarını da açıklayan Fincancı “TTB olarak ‘emek bizim söz bizim’ diyerek 11 Ekim 2021’de başlattığımız eylem programımızı 14 Mart Tıp Bayramı haftasında yükselterek devam ediyoruz. Pandemide her gün 300’e yakın insanımızın ölmesine, 100 bine yakınının hastalanmasına göz yumanlara, sağlıksızlık vaat eden sağlık politikalarına karşı alternatifsiz olmadığımızı yeni bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu anlatacağız. Bizlere istifaları, hekim göçlerini, uzun ve güvensiz çalışma saatlerini dayatanın da bu sağlık sistemi olduğunu bilerek sağlıklı bir gelecek ellerimizde ‘emek bizim söz bizim’ deyip mücadeleyi adım adım büyüteceğiz” dedi.