TKH'den Sol Parti'ye ziyaret: Toplumsal ve siyasal sorunların çözümünün tek yolu sol bir programdan geçiyor

Türkiye Komünist Hareketi, Sol Parti Genel Merkezi'ni sosyalist ittifak tartışmaları ekseninde bir ziyarette bulundu.

TKH'den Sol Parti'ye ziyaret: Toplumsal ve siyasal sorunların çözümünün tek yolu sol bir programdan geçiyor

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), sosyalist ittifak tartışmalarının giderek derinleştiği bu süreçte Sol Parti Genel Merkezi’ni merkezi düzeyde ziyaret etti.

Seçimler ve sosyalist ittifak tartışmaları üzerine görüşlerini belirten TKH heyeti, ülkedeki sol damarın güçlenmesi gerektiği vurgusunda bulundu.

“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜN TEK YOLU SOL BİR PROGRAM”

Ziyaret sırasında sosyalist ittifak tartışmaları üzerine bir demeçte bulunan TKH Merkez Komite üyesi Kurtuluş Kılçer, “Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ağır toplumsal ve siyasal sorunların çözümünün tek yolu sol bir programdan geçiyor. Bugün emekçi halkın güncel talepleri ile solun programı hiç bu kadar yakınlaşmamıştı.” vurgusunda bulunurken, “Hem seçim arifesinde hem de ağır kriz koşullarında, solun yapması gereken böylesi bir programı toplumun karşısına çıkarmaktır. Bu programın temel noktaları ise bize göre açık. Sermayeye, emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadele hattıdır. Böylesi bir mücadele programı ortaya konmadan ne emekçilerin çıkarları savunulabilir ne de devrimci bir duruş sergilenebilir. Sosyalistlerin ve devrimcilerin temel görevi, sermaye düzeninin kanatlarına yedeklenmek olamaz. Önemli bir dönemden geçiyorsak, önemli bir seçim karşımızdaysa, sol da kendini önemli hale getirmelidir. Bu açıdan, sosyalist sol, programıyla, söylemiyle, kadrolarıyla, aydınlarıyla, adaylarıyla halkın karşısına çıkabilmelidir. Bunun yolu da solun bağımsız bir odak, bir çekim merkezi ve bir kuvvet olarak ayağa kalkmasından geçiyor.” diyerek ekledi.

“SIRADAN BİR GÜÇ BİRLİĞİ YAPMIYORUZ, SOL TOPLUMUN KARŞISINA ÇIKIYOR”

^Sosyalist ittifak programı ile ilgilide konuşan Kılçer, “Bugün ittifak sürecini ve tartışmalarını da bu yaklaşımla ele alıyoruz. Özellikle seçim platformu, siyasi mücadele söz konusu olduğunda önemsizleştirilebilecek bir olgu değil. Sıradan bir iş birliği ya da güç birliği yapmıyoruz. Sol, toplumun karşısına çıkıyor. Ne dediği ne vaat ettiği, nasıl bir düzen savunduğu özel bir önem taşır. Bu açıdan seçim ittifaklarını tartışıyorsak, bu ittifakın temel ilkelerini de net olarak ortaya koymak zorundayız. Bize göre sermayeye, gericiliğe ve emperyalizme karşı kamuculuk, laiklik ve anti-emperyalizm, solu sol yapan temel değerlerdir. Kimse bu ilkeleri ve bu ilkelerden oluşturulacak talepleri geri çekmemizi beklemesin. İttifak arayışımız da bu ilkeler zemininde yürümektedir.” diyerek TKH’nin kurmak istediği ittifakın zemini hakkında önemli vurgularda bulundu.

“3. YA DA 4. DEĞİL, SOL DEVRİMCİ BİR İTTİFAK”

HDP ve CHP ile ittifak konusu üzerine de görüşlerini belirten Kılçer, “Düzen muhalefeti malum. Düzenin restorasyonunu merkeze koyan, kapitalizmin idare biçimini değiştirmekle kendini tanımlayan bir muhalefet. İkinci önemli nokta ise, ister 12 Eylül’ü ister AKP’nin 20 yıllık iktidarını referans alın, düzen siyaseti sağa yatmış bir eğik düzlemde duruyor. Ülkenin en önemli ihtiyacı ise, solun bir odak olarak şekillenmesidir. Ne CHP’nin ne de CHP’nin yönlendirmesiyle HDP’nin çatısı altında sol bir odağın şekillenebileceğini düşünmüyoruz. Çok uzağa değil, son 20 yıla baktığımızda, ne demek istediğimiz açıktır. Emperyalizmle, sermayeyle ve gericilikle arasında net mesafe koyamayan HDP ile devrimci ve sol bir odağın ortaya çıkabileceği çok tartışmalıdır. Biz başka bir arayıştayız ve solun devrimci bir ittifakını kurmaya çalışıyoruz. 3. Ya da 4. Değil, sol, devrimci bir ittifak! Eğer sömürüye, yoksulluğa, işsizliğe hayır diyorsak, emperyalizme karşıysak, tarikatların saltanatına karşı laikliği savunuyorsak; düzeni karşıya almadan, bunları söylemek mümkün değildir. Bugün emekçi sınıflara, bu ülkenin gençlerine, ilericilerine, yurtseverlerine doğruyu söylemek zorundayız: Değiştirirse düzeni, sol değiştirir. Gerisi teferruattır. Ülkenin sol damarı güçlenmelidir, güçlenecektir.” diyerek ekledi.