Taliban lideri Ahundzade: Tek yol şeriat

Ahundzade, 'başarı için tek modelin şeriat olduğunu' söyleyerek "Dünya neden işlerimize karışıyor" diye çıkıştı.

Taliban lideri Ahundzade: Tek yol şeriat

2021’de Afganistan’da kontrolü ele geçiren geçiren Taliban’ın en üst düzey lideri Hibetullah Ahundzade, başkent Kabil’de ülke çapında dini liderlerin katıldığı bir toplantıda boy gösterdi.

Ahundzade, toplantıda mollalardan Taliban yönetimine onay verdiklerini göstermelerini isterken, dünyaya “Bize Afganistan’ı nasıl yöneteceğimizi söylemeyi bırakın” diye seslendi. Taliban lideri, ‘İslam devletinin başarısı için tek modelin şeriat kanunları olduğu’ tezinde ısrar etti.

Taliban’ın doğum yeri ve manevi kalbi Kandahar’dan nadiren ayrılan Ahundzade’nin tarihi bilinmeyen bir fotoğraf ve birkaç ses kaydı dışında neredeyse hiç dijital ayak izi yok. Analistlere göre 70’li yaşlardaki eski şeriat mahkemesi yargıcı, Taliban’ı demir yumrukla yönetiyor ve İslamcı örgüt içinde Emîrü’l-mü’minîn (Müminlerin Komutanı) unvanıyla anılıyor.

Ahundzade’nin salona gelişinin, Taliban’ın ülkeye verdiği isim olan “Çok Yaşa Afganistan İslam Emirliği” dahil çeşitli tezahürat ve sloganlarla karşılandığı toplantıda, hiçbir kadına yer verilmedi. AFP’ye bu hafta konuşan bir Taliban kaynağı, örgüt içinde görüş ayrılıklarına yol açan kızların eğitimi gibi çetrefilli konuların toplantıda tartışılacağını söyledi. Ancak Ahundzade, konuşmasında kızların eğitimi dahil kadın haklarına değinmedi, ‘müminlerin yaşamda ve yönetimde İslami ilkelere sıkı sıkıya uymalarına’ odaklandı.

Ahundzade, konuşmasında, ‘Taliban’ın Afganistan adına zafer kazandığını, ancak yeni yöneticilere şeriat yasasını nasıl düzgün şekilde uygulayacakları konusunda tavsiyede bulunmanın ulemaya düştüğünü’ söyledi.

“Şeriat sistemi iki kısma ayrılır – alimler ve yöneticiler. Alimler, yetkililere iyilik yapılmasını tavsiye etmezse veya yöneticiler alimlere kapılarını kapatırsa, o zaman İslami bir sistemimiz olmaz” diyen Taliban lideri, ‘gayrimüslim ülkelerin her zaman saf bir İslam devletine karşı olacaklarını, bu yüzden müminlerin istediklerini elde etmek için zorluklara katlanmak zorunda olduklarını’ vaaz etti. Ahundzade, “Rekabet etmek, mücadele etmek, zorluklara katlanmak zorundasın… Mevcut dünya, İslami sistemi uygulamanızı kolay kolay kabul etmeyecek” dedi.