Saraçoğlu Mahallesi: Bir tarih yok ediliyor

Saraçoğlu Mahallesi'nde, imar planları mahkeme kararıyla iptal edilmesine rağmen inşaat faaliyetlerine devam edilirken, kimi kurumlar yeni plan yaparak hukuksuz girişimlerini devam ettiriyor.

Saraçoğlu Mahallesi: Bir tarih yok ediliyor

Cumhuriyet’in ilk toplu konut alanı olan Kızılay’ın merkezindeki Saraçoğlu Mahallesi uzunca bir süredir iktidarın gözünü diktiği alanlardan bir tanesi. Tescilli kültür varlığı olan mahallenin, özgün dokusunu bozacak ticaret ve turizme açma hamlelerine karşı korunması için de TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ciddi bir mücadele yürütüyor.

Saraçoğlu Mahallesi’nde, imar planları mahkeme kararıyla iptal edilmesine rağmen inşaat faaliyetlerine devam edilirken, kimi kurumlar yeni plan yaparak hukuksuz girişimlerini devam ettiriyor.

Bilindiği gibi Mimarlar Odası’nın, Saraçoğlu Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planlarına açtığımız dava, 17. İdare Mahkemesi tarafından oybirliği ile bir kez daha iptal edilmiş, iptal edilen karar ise 17 Mayıs’ta Mimarlar Odası’na tebliğ edilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 20 Nisan’da yeni planı askıya çıkartmış Mimarlar Odası o planı da yargıya taşımıştı. Arkasından tüm restorasyon projelerinin dayanağı olan Koruma Kurulu kararları iptal edilmiş, 29 Haziran’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü’nde bu kez de İmar Kanunu 18. madde uyarınca imar uygulaması askıya çıkartılmıştı.

Bu uygulama ile Saraçoğlu Mahallesi ikiye bölünerek parsel parsel parçalanırken, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yeni plan yaparak hukuksuzluğu devam ettiren kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurarak, ANKA’ya süreçle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yargı Saraçoğlu mahallesinin planlarını iptal ettikçe sürekli aynı içerikte plan yapılarak Saraçoğlu mahallesindeki hukuksuz müdahaleler devam ettiriliyor. Kurumlar da bu hukuksuzluğa ortak oluyor. Saraçoğlu mahallesinde yargı kararlarını arkadan dolanarak hukuksuz ve dayanaksız plan yapan, uygulayan tüm kurumlar ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Saraçoğlu mahallesinin özgünlüğünü bozan, kamusallığını özelleştiren turizm ve ticaret kullanımında olacak parseller, konut bölgesinden ayrılıyor. Bu plan, Saraçoğlu mahallesinin parsel parsel, daire daire parçalanarak satışına hazırlıktır. Bu planı da yargıya taşıyacağız.”

Bu planları yapanların her birinin sorumlu olduğunu belirten Candan sözlerine şöyle devam etti:

“Saraçoğlu mahallesinin kendi içerisinde de parçalanması aymazlıktır, meslek ahlakına aykırıdır. Bu planları yapanların her biri sorumludur; imza atan, onay veren, askıya çıkartan kurumların, kişilerin hepsi sorumludur. Cumhuriyet’in başkenti Ankara, dünyada, tasarlanmış başkentlerden ikincisidir. UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girme potansiyeli olan Başkent’in bir bütünlük içerisinde planlanması gerekirken Saraçoğlu mahallesi önce Bakanlıklar ve Güvenpark bütününden kopartılarak planlandı, şimdi de kendi bütünlüğünden koparılarak parça parça planlanıyor. Saraçoğlu Mahallesi, Bakanlıklar ile bir bütündür ve Başkent’in UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girme şansıdır. Saraçoğlu mahallesi bölünemez, parçalanamaz.”