'Kadın, Emek ve Özgürlük Çalıştayı' sona erdi: Kadınların mücadelesi, emperyalizme, sermayeye, bu gerici kuşatmaya karşıdır

"Bizim düşmanımız emperyalizmdir, bizim düşmanımız kapitalizmdir, bizim düşmanımız gericiliktir. Bu üçü, birbiriyle birebir ilişkilidir. Kadınların mücadelesi, emperyalizme, sermayeye, bu gerici kuşatmayadır."

'Kadın, Emek ve Özgürlük Çalıştayı' sona erdi: Kadınların mücadelesi, emperyalizme, sermayeye, bu gerici kuşatmaya karşıdır

Tunceli Belediyesi’nin ‘Ellerimizle yaratacağımız yeni bir dünya heybemizde özgürlük var” sloganıyla düzenlediği ‘Kadın, Emek, Özgürlük” çalıştayı sona erdi. Çalıştaya katılımın yoğun olduğu gözlemlenirken, ‘Siyasette Kadın’ oturumunda İlerici Kadınlar Derneği (İKD) Genel Başkanı Umut Kuruç da “Siyasi Mücadele Tarihinde Kadınların Yeri ve Önemi-Geçmişten bugüne İKD Pratiği” başlığıyla bir sunum yaptı. Kuruç sunumunda, İKD’nin yaslandığı tarihsel mirası özetlerken, kadınların mücadelesinin, emperyalizme, sermayeye, bu gerici kuşatmaya karşı olduğunu belirtti. Kuruç şunları kaydetti:

“Biz İlerici Kadınlar Derneği olarak, kadın mücadelesinin, sınıf mücadelesinden bağımsız olmadığını söylüyoruz. Kadınların mücadelesi mülkiyet ilişkileriyle ortaya çıkıyor. Kapitalizmin keskinleştiği dönemlerde kadınların mücadelesi de keskinleşiyor. Aydınlanma dönemi ile beraber kadın mücadelesinin yükselmeye başladığını görüyoruz.

Kadına yönelik şiddetin arttığını, kadının çalışma hayatından geri çekilmek zorunda kaldığını, gerici ideolojilerle kuşatıldığını, sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada görüyoruz ve yaşıyoruz. Kapitalizm, sermaye düzeni bünyesinde bütün gerici ideolojileri barındırır.

Bizim düşmanımız emperyalizmdir, bizim düşmanımız kapitalizmdir, bizim düşmanımız gericiliktir. Bu üçü, birbiriyle birebir ilişkilidir. Kadınların mücadelesi, emperyalizme, sermayeye, bu gerici kuşatmayadır. Savunma değil, direnme değil, karşı saldırıya geçmek durumundayız. Bunu ancak örgütlü mücadeleyle yapabiliriz. Karşımızda çok örgütlü bir cephe var. Örgütlü olmadan nasıl bir yaşam istediğimizin iradesini gösteremeyiz”

21 Mayıs’ta çalıştayın ilk gününde düzenlenen “Kadın Emeği” oturumunda Melda Yaman, Hilal Karul, Arzu Çerkezoğlu, Fulya Alikoç ve Şükran Kablan Yeşil konuşmalarını yaptılar.

22 Mayıs günü ikinci gün ‘Pandemi Kadın’ oturumunda Şebnem Korur Fincancı, Hülya Gülbahar, Gülsüm Kav, Seçin Tuncel, Adile Doğan konuşmalarını yaptılar.

23 Mayıs günü gerçekleşen son oturumun başlığı ise “Siyasette Kadın” oldu. Oturumda Sera Kadıgil, Hande Gündoğdu, Sibel Özbudun, Dilşat Canbaz, Umut Kuruç Kılçer, Canan Ay konuşmalarını yaptılar.