İstanbul'da 'Beyaz Miting' için çağrı

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, bugün düzenlediği basın toplantısında ‘Beyaz Miting’ kararı aldıklarını açıkladı.

İstanbul'da 'Beyaz Miting' için çağrı

Sağlık meslek örgütleri, 29 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştireceği “Beyaz Miting” öncesinde İstanbul Tabip Odası’nın Cağaloğlu’nda bulunan binasında bir araya geldi. Toplantının yapıldığı salona, “29 Mayıs Ankara Beyaz Miting, Emek bizim, söz bizim sağlık hepimizin, Ankara’yı beyaza boyamaya geliyoruz” pankartı asıldı.

Basın toplantısına, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, SES İstanbul Şubeleri, Genel Sağlık-İş, Dev Sağlık-İş, Birlik Dayanışma Sendikası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Aile Sağlığı Memuru, Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği yöneticileri de katıldı.

Basın toplantısında açıklamayı yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, “Akademisyeni, uzmanı, asistanı, pratisyeni, aile hekimi, iş yeri hekimi, tıp öğrencisi, stajyeri, intörnü, genci, yaşlısı, çalışanı, emeklisi, tüm hekimler, tüm sağlık çalışanları olarak, 29 Mayıs’ta ‘Emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin’ diye haykırmaya, Ankara’yı beyaza boyamaya gidiyoruz” dedi.

Erdoğan, “Sağlık sisteminin içinde bulunduğu durum hem hekimler, eczacılar, diş hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarının sağlıklarını hem de halkın sağlığını tehdit eder boyutlara varmıştır. 11-14 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan ve bin 674 hekimin katıldığı anket çalışması sonuçlarına göre hekimlerin yaklaşık dörtte üçü, çalışma şartlarının yoğunluğu nedeniyle hastalarıyla yeteri kadar ilgilenemediğini düşünüyor. Aktif çalışan hekimlerin yaklaşık yarısı, emekli hekimlerin yarıdan çoğu, aylık ücretinin tamamını harcasa da geçim zorluğu yaşıyor” diye konuştu.