Hafıza-i Beşer | Hong Kong Çin'e katıldı

Britanya'nın Çin ile girdiği diplomatik müzakerelerin sonucunda Çin-Britanya Ortak Bildirisi yayınlandı. Bildiri doğrultusunda, Birleşik Krallık, koloniyi 1997 yılında Çin'e devretmeyi kabul etti,

Hafıza-i Beşer | Hong Kong Çin'e katıldı

Hong Kong, 156 yıllık Britanya İmparatorluğunun tahakkümünden sonra 1 Temmuz 1997’de Çin’e katıldı.

Hong Kong’un tarihi 6.000 yıl öncesi Cilalı Taş devrine kadar uzanmaktadır. Qin Hanedanı, yerli Baiyue kabilelerini ile savaşları sonrasında ilk kez  MÖ 214’te Hong Kong, Çin’e dahil olmuştur.

Tarih boyunca bulunduğu bölge itibari ile birçok devletin egemenliği altına giren Hong Kong’un Avrupa ile tanışması 1513 yılında olacaktı. 1554 yılında Çin ile Portekiz arasında düzenlenen  anlaşması ile iki ülke arasında ilk ticari faaliyetler başladı.

Başta Britanya İmparatorluğu olmak üzere Avrupa’nın Çin’de üretilen çaylara karşı büyük bir ilgisi vardı, artan talep ile beraber Çin ekonomik anlamda güçleniyordu. Britanya İmparatorluğu bu duruma çözüm olarak Çin’e büyük miktarlarda Hint afyonu sattı. Çin’de afyon tüketimi hızla artarken ülke ilk kez uyuşturucu kriziyle yüz yüze gelmiş oldu. Çin’de afyon her yaş grubu içerisinde kullanılmaya başlanması Çin’in sert tedbirler uygulamaya koymasıyla karşılık buldu. 1839 yılında İmparator Daoguang, afyonu yasallaştırma ve vergilendirme önerilerini reddetti ve Emperyal Komisyon Üyesi Lin Zexu’yü afyon ticaretini ülkede yok etme göreviyle görevlendirdi. Bu durum Britanya İmparatorluğu’nun işine gelmiyordu ve Birinci Afyon Savaş resmen başmış oldu. Askeri ve donanma yetersizliğinden dolayı, Çin savaşta kısa sürede yenilgiye uğratıldı. Savaş sonrası Chuenpi Sözleşmesi uyarınca Hong Kong devredildi, ancak bu anlaşma onaylanmadı.  Bir yıldan fazla süren anlaşamama ve düşmanlık dönemi sonrası, Hong Kong Adası 1842 Nanking Antlaşması uyarınca resmen Birleşik Krallık’a devredildi.

İkinci Paylaşım Savaşı’nda kısa süreli olarak Japonya İmparatorluğu’nun egemenliği altına giren Hong Kong, Mihver devletlerin savaşı kaybetmesi ile beraber tekrar Britanya’nın egemenliği altına girdi. İkinci Paylaşım Savaşı sonrası kurulan Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong’un anavatana katılması için Britanya ile her zaman dirsek temasında oldu. Britanya’nın Çin ile girdiği diplomatik müzakerelerin sonucunda Çin-Britanya Ortak Bildirisi yayınlandı. Bildiri doğrultusunda, Birleşik Krallık, koloniyi 1997 yılında Çin’e devretmeyi kabul etti, ancak Çin’in 50 yıl boyunca Hong Kong’un ekonomik ve siyasi sistemlerini muhafaza edeceğini garanti etmesi şartı ile devretmeyi kabul etti.