Hafıza-i Beşer | 7 Şubat 1992 – Maastricht Antlaşması imzalandı

7 Şubat 1992 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET), Avrupa Birliği (AB) adını alma yolundaki antlaşmadır.

Hafıza-i Beşer | 7 Şubat 1992 – Maastricht Antlaşması imzalandı

7 Şubat 1992 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET), Avrupa Birliği (AB) adını alma yolundaki antlaşmadır. Kasım 1993’te yürürlüğe giren antlaşma ile isim değişikliği sağlanmış, AB’ye yönelik 3 temel ilke (Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB), Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası (ODGP), Adalet ve İçişlerinde İşbirliği) belirlenerek yeni bir döneme geçilmiştir.

Antlaşma ile şu kriterler ortaya konulmuştur:

– Toplulukta en düşük enflasyona sahip üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçmemelidir.

– Üye ülkenin devlet borçlarının GSYH’sine oranı %60’ı geçmemelidir.

– Üye ülkenin bütçe açığının GSYH’sine oranı %3’ü geçmemelidir.

– Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem itibariyle, fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oranını 2 puandan daha fazla aşmamalıdır.

– Son iki yıl itibariyle üye ülke parası diğer üye ülke parası karşısında devalüe edilmiş olmamalıdır.

Her ne kadar antlaşmada bu kriterler belirlense de, 2016 yılına gelene kadar sadece ekonomi alanında AB üyesi ülkelerin en az 200 kez kriter ihlali sergilediği düşünülüyor.

Ayrıca antlaşma, tüm AB ülkelerini ortak para biriminde (Euro) birleştirmiştir.