Hafıza-i Beşer | 3 Mart 1924: Halifelik kaldırıldı

3 Mart 1924 günü halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt dışına çıkarılmasına ilişkin yasa kabul edildi.

Hafıza-i Beşer | 3 Mart 1924: Halifelik kaldırıldı

Hilafetin kaldırılması Cumhuriyet devrimi ile beraber devletin laikleştirilmesi yolunda yapılmış önmeli bir atılımdır. Bu karar ile 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı padişahlarının taşıdığı; son Osmanlı padişahı Vahdettin’in ülkeyi terk etmesinden sonra TBMM tarafından Abdülmecid Efendi’ye verilmiş olan halifelik unvanı ortadan kalkmıştır.

Halifeliğin dış politikada sorun teşkil etmesi ve emperyalist devletlerin kendi çıkarları için yönlendirdiği bir kurum haline gelmesi çıkarılan yasanın en öenmli sebebidir. Ayrıca devletin laikleştirilmesi konusunda atılan adımlara karşı olan gericilerin halife Abdülmecit Efendi etrafında toplanması bu süreci hızlandırmıştır.

3 Mart 1924 tarihinde TBMM tarafından çıkarılan 431 sayılı kanun ile halifelik kaldırılmış ve hanedan üyelerine Türkiye Cumhuriyeti’ni terk etmeleri için 10 gün süre tanınmıştır.