Hafıza-i Beşer | 24 Mart 1978 - Yurtsever Savcı Doğan Öz katledildi

Yurtsever Savcı Doğan Öz, 24 Mart 1978’de Ankara’da kontrgerilla tarafından taşeron olarak kullanılan ülkücü İbrahim Çiftçi tarafından katledildi.

Hafıza-i Beşer | 24 Mart 1978 - Yurtsever Savcı Doğan Öz katledildi

Doğan Öz 1934 yılında doğdu. Ankara’da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapıyordu. Devletin içindeki kontrgerilla yapılanmasını araştırırken 24 Mart 1978’de Ankara’da kontrgerilla tarafından taşeron olarak kullanılan ülkücü İbrahim Çiftçi tarafından katledildi.

Ölümünden önce kontrgerillayla ilgili bir dava açma hazırlığına girişen Öz, başlatacağı büyük soruşturmanın bir ön çalışması olarak kısa bir rapor da yazmıştır. Raporda kontrgerilla hakkında şunları ifade etmiştir;

Şiddet olayları, anarşik eylemler olarak nitelendirilebilecek kadar basit değildir. Amaç, demokrasi umudunu yok etmek; onun yerine faşist düzeni gündeme getirmek ve bütün unsurlarıyla yürürlüğe koymaktır. Böylece ABD ve çokuluslu ortaklıklar, Ortadoğu sorununu büyük ölçüde çözmek amacını gütmektedirler. Bize göre bu sonuca ulaşmada CIA, kontrgerilla gibi gizli örgütlerin yönlendirmesi vardır. Bu örgütler, devlet aygıtını geniş ölçüde kendi amaçlarına uygun şekle dönüştürerek demokrasi düşmanı akımları iktidar yapmayı öngörmüşlerdir.

Doğan Öz’ün katledilmesinden sonra yakınları, yazıp bıraktığı şiirlerini derlemişlerdir. 45 şiirin yer aldığı bu şiir kitabı, “Biz Ölmeyiz” adıyla, Türkiye Yazıları Yayınları tarafından Mart 1980’de yayınlanmıştır. Kitabın fotoğraflar ve Doğan Öz’ün basılmış elyazmalarıyla desteklenerek genişletilmiş ikinci baskısı 1993’te Fe Yayınları tarafından yayınlanmıştır.