Hafıza-i Beşer | 21 Şubat 1848: Komünist Parti Manifestosu yayınlandı

Komünist Manifesto, sınıfsız ve sömürüsüz bir topluma geçisin yolunun proletaryanın burjuva düzenini ve özel mülkiyeti ortadan kaldıracak bir devrimi ile başarılabileceğini anlatır.

Hafıza-i Beşer | 21 Şubat 1848: Komünist Parti Manifestosu yayınlandı

Komünist Parti Manifestosu (Almanca orijinal adı: Das Manifest der Kommunistischen Partei), Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından 21 Şubat 1848’de yayımlanan bildirgedir. İlk olarak 1848 tarihinde Londra’da Almanca koyu yeşil bir broşür olarak basılmıştır.

Marx ve Engels, Komünist Birlik tarafından birliğin amacını ve programını hazırlamaları için görevlendirilmiştir. Ortaya çıkan Komünist Manifesto, sınıfsız ve sömürüsüz bir topluma geçisin yolunun proletaryanın burjuva düzenini ve özel mülkiyeti ortadan kaldıracak bir devrimi ile başarılabileceğini anlatır.

Türkiye’de “komünist” sözcüğünün kullanımının sakıncalı sayıldığı dönemde Komünist Manifesto “pembe kitap” olarak anılmıştır.

Manifesto’nun önsözü şöyledir:

“Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor – Komünizm hayaleti. Avrupa’nın tüm eski güçleri bu hayalete karşı kutsal bir sürgün avı için ittifak halindeler, Papa ile Çar, Metternich ile Guizot, Fransız radikalleri ile Alman polisleri.
İktidardaki rakiplerince çığlık çığlığa komünist diye saldırılmayan hiçbir muhalefet partisi var mı? Daha ilerici muhaliflere olduğu gibi, gerici rakiplerine de damgalayıcı bir komünizm suçlamasıyla karşılık vermeyen hiçbir muhalefet partisi var mı?

Bu gerçeklikten iki şey çıkıyor.

Komünizm, artık tüm Avrupa güçlerince bir güç olarak kabul edilmiştir.

Komünistlerin, bakış tarzlarını, amaçlarını ve eğilimlerini tüm dünya önünde açıkça ortaya koymaları ve Komünizm hayaleti masalının karşısına bir parti manifestosuyla bizzat çıkmalarının tam zamanıdır.

Bu amaçla en değişik milliyetlerden Komünistler Londra’da toplandılar ve İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Flamanca ve Danimarka dilinde yayınlanmak üzere aşağıdaki manifestoyu oluşturdular.”