Hafıza-i Beşer | 18 Mart 1871- İşçiler iktidarı ele geçirerek Paris Komünü'nü kurdu

18 Mart 1871'de Fransız proletaryası ayaklanarak Paris'te iktidarı ele geçirmiştir.

Hafıza-i Beşer | 18 Mart 1871- İşçiler iktidarı ele geçirerek Paris Komünü'nü kurdu

18 Mart 1871’de Fransız proletaryası ayaklanarak Paris’te iktidarı ele geçirmiştir. Proletaryanın öncülüğü ile Paris Komünü, 28 Mart’ta seçimle kurulmuştur. Bu, proletaryanın, burjuva devlet çarkını yıkmak için giriştiği ilk devrim kalkışmadır ve tarihte ilk kez, devrilen burjuva devlet iktidarı yerine proleter bir iktidarın geçmesidir.

Komün, Fransa’nın yenilgisiyle sonuçlanan Fransa-Prusya Savaşı’nın ardından Paris’teki tüm devrimci eğilimlerin sivil bir ayaklanma başlatmasıyla kuruldu. En sert direniş emekçi sınıfların daha yoğun olduğu doğu bölgelerinden geldi.

O sırada henüz yeterli olgunluğa ulaşmamış bulunan Fransız proletaryası, köylü kitleleri ile gerekli ittifakı kuramamış olması ve karşı-devrime fazla yumuşak davranmasıyla eleştirilmiştir. Böylece, güç toparlama fırsatını bulan karşı-devrim, saldırıya geçerek, ayaklanmaya katılanları vahşice kırmıştır. Paris Komünü, 28 Mayıs’ta düşmüştür.