Hafıza-i Beşer | 1 Mart 2003: 1 Mart tezkeresi oylandı

ABD'nin 14 yıl önceki Irak işgali öncesinde TBMM'de, "Türk askerinin yabancı ülkelere gönderilmesine ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin veren" 1 Mart Tezkeresi reddedilmişti.

Hafıza-i Beşer | 1 Mart 2003: 1 Mart tezkeresi oylandı

Suriye’ye yönelik askeri operasyonlara da yasal zemin sağlayan 1 Mart tezkeresi, Irak krizi konusunda hükümet tarafından 25 Şubat 2003’te TBMM’ye sunulmuştu.

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması için hükümete yetki verilmesine ilişkin başbakanlık tezkeresi” olan tezkere, halkın büyük tepkisi karşısında reddedilmişti. Tezkerenin görüşüleceği Genel Kurul öncesi fazla sayıda milletvekilinin söz almasından dolayı birkaç kez ertelenen oylama 1 Mart 2003 tarihinde yapılmış, 533 milletvekilinden 264’ü tezkereye evet demiş, 250’si ise reddetmişti.

Ancak hem meclis oturumu öncesinde milletvekilleriyle yapılan ikna görüşmeleri hem de sonrasında iktidar sözcülerinin ABD’den af dilemeye dönük pişmanlık açıklamaları, AKP hükümetinin Irak savaşı konusunda ne kadar omurgasız davrandığının kanıtı olmuştu.

İkna görüşmeleri sırasında dönemin Başbakan Yardımcısı Yaşar Yakış, tezkerenin reddi halinde ABD’nin ekonomiden dış siyasete birçok konuda Türkiye’den desteğini çekebileceğini söylemiş, Devlet Bakanı Ali Babacan ise tezkerenin geçmemesi durumunda zararın 23 milyar dolar olacağını ve ekonominin ciddi oranda zarar göreceğini iddia etmişti.

Tezkere ikinci kez oylanarak 20 Mart’ta 332 oyla kabul edildi.