Erdoğan'dan Merkez Bankası düzenlemesi

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şirket mukavelesinde değişikliğe gidildi.

Erdoğan'dan Merkez Bankası düzenlemesi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mevzuatında yabancı ülke merkez bankalarının varlıklarıyla ilgili düzenleme yapıldı.

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”a göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinin 40 inci maddesinin (III) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent eklendi:

“c) Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.”