Ek Bütçe tartışmaları: 94.6 milyar lira nereden gelecek?

Yılbaşında vazgeçildiği belirtilen verginin 94.6 milyar TL’lik kısmının yeniden toplanmasına karar verildi. Ancak Nebati’nin sunumunda vergi harcamaları ile ilgili detaylara yer verilmedi.

Ek Bütçe tartışmaları: 94.6 milyar lira nereden gelecek?

Bilindiği gibi 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Ek Bütçe tartışmalarında en çok dikkat çeken gelişme ise iktidarın, yılbaşında ‘vazgeçtik’ dediği vergiyi ek bütçeyle almaya karar vermesi oldu.

Yılbaşında yürürlüğe giren 2022 yılı bütçesinde, genel yasal düzenlemeler gereği istisna ve muafiyet gibi gerekçelerle bu yıl için vazgeçilen vergi tutarı (vergi harcamaları) 335.9 milyar TL açıklandı. Bu kapsamda gelir vergisinde 127.9 milyar TL, kurumlar vergisinde 86.1 milyar TL, KDV’de 71.2 milyar TL, ÖTV’de 25.9 milyar TL, diğer yasalarda 24.7 milyar TL vergi harcaması öngörüldü.

Ancak geçen günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından TBMM’ye sunulan ek bütçede vazgeçilen vergi gelirinin 241.3 milyar TL’ye indirildiği ortaya çıktı. Buna göre yılbaşında vazgeçildiği belirtilen verginin 94.6 milyar TL’lik kısmının yeniden toplanmasına karar verildi. Ancak Nebati’nin sunumunda vergi harcamaları ile ilgili detaylara yer verilmedi. Bu da 94.6 milyar liranın nereden geleceği, kimin ödeyeceğiyle ilgili soru işareti yarattı.

Kanun teklifiyle, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek. Gelir artışının neredeyse tamamının vergi gelirlerinden sağlanması öngörülüyor. Daha önce yaklaşık 280 milyar lira olarak öngörülen 2022 bütçe açığı tahmini ise yaklaşık 80 milyar lira olarak kaydedildi.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

Öte yandan hükümetin bütçeye yük olmadığını savunmasına rağmen 21 milyar harcadığı kur korumalı mevduat için ise ek bütçede 40 milyar lira ödenek ayrıldı.