Doğuş Üniversitesi öğrencileri zamlara karşı buluştu: Müşteri değil öğrenciyiz!

"Piyasacı anlayışı ve öğrencilerin müşteri olarak görülmesini kabul etmiyoruz. Bizim eğitim hakkımız, patronların kâr hırsları uğruna çalınamaz."

Doğuş Üniversitesi öğrencileri zamlara karşı buluştu: Müşteri değil öğrenciyiz!

Özel üniversitelerin eğitim ücretlerine yaptığı yüksek zamlara karşı tepkiler devam ediyor. Doğuş Üniversitesi’nin, yüzde 250’yi aşan zam yapmasına karşı üniversite öğrencileri eylem gerçekleştirdi.

Doğuş Üniversitesi’nin “Eğitim hayatın boyunca eğitim ücretlerine yıllık artış %5’i geçmeyecek” diye reklamlar yaptığını ve öğrencilere bunun garantisini verdiğini ifade eden öğrenciler, Doğuş Üniversitesi’nin sözünde durmadığını ve öğrencilerin geleceğini önemsemediğini söylüyor.

“Parasız eğitim, eşit eğitim!”, “Müşteri değil öğrenciyiz!”, “Yapılan zamlar geri alınsın!” sloganlarının atıldığı eylemde Doğuş Üniversitesi öğrencileri adına basın açıklaması okundu.

Doğuş Üniversitesi’nin sözünde durmadığının, yıllık ücret artışında ifade ettiği oranın çok üzerinde zam yaptığının, bunun öğrencileri eğitimi bırakmaya iteceğinin ve her türlü zorlukla mücadele ederek çocuklarını okutmaya çalışan aileleri zor duruma sokacağının ifade edildiği basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Basına ve Kamuoyuna

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı eğitim ücretleri, büyük zamlarla açıklandı. Doğuş Üniversitesi öğrencileri olarak güncel ödemelerimizin bize söylenen tutarın çok üzerinde olduğunu gördük.

Doğuş Üniversitesinin kayıt dönemlerinde boy boy yaptığı reklamlardan en öne çıkanı “En fazla %5 zam yapacağız.” reklamı olmuştur. Birçok sıra arkadaşımız eğitim hayatlarını verilen bu söz ile bu sıralara taşımıştır. Üniversite yönetimi bu sözünü reklam amacıyla binalara boydan boya asmış, bildirilerle bizlere dağıtmıştır. Bunlar hepimiz tarafından bilinmektedir. Kayıt esnasında da her öğrenciye bu durumun garantisi verilmiştir.

Bugün geldiğimiz noktada ise Doğuş Üniversitesinin sözünde durmadığını, öğrencileri mağdur ettiğini görmekteyiz. En düşüğü %50 olmak üzere bazı bölümlerde %200’lere, %300’lere varan zamlar ile karşılaştık. Üniversite yönetimi bu durumu ülkemizdeki ekonomik duruma dayandırmaya çalışmaktadır.

Birçok sıra arkadaşımız bu zam sonucunda eğitim hayatına devam edemeyecektir. Buradan Doğuş Üniversitesi yönetimine sesleniyoruz. Yapılan zamları kabul etmiyoruz. Atılan bu adımın eğitim hayatımızı gasp etmekten başka bir şey olmadığını bilin. Öğrencilerin geleceği ile oynanmasına sessiz ve tepkisiz kalmayacağımızı buradan tekrar dile getiriyoruz.

Ailelerimizin bin bir zorlukla, alın teri dökerek bizleri okutmaya çalıştığını bilmelisiniz. Onların bu fiyatları ödemek için daha fazla harap olmalarını istemiyoruz. Bunun karşısında olacak ve haklarımızı savunacağız.

Ekonomik krizi sebep göstererek krizin yükünü öğrencilere yüklemeye çalışanlara, eğitimin bir hak olduğunu hatırlatıyoruz. Piyasacı anlayışı ve öğrencilerin müşteri olarak görülmesini kabul etmiyoruz. Bizim eğitim hakkımız, patronların kâr hırsları uğruna çalınamaz. Ülkede yaşam şartları zorlaşmışken, genç işsizlik ve hayat pahalılığı artmışken alınan bu tavır öğrencileri mağdur etmekten başka bir şeye çıkmamaktadır.
Sürecin takipçisi olacağımızı hatırlatıyoruz.

Bu sürecin yalnızca Doğuş Üniversitesi öğrencileri olarak biz yaşamıyoruz. Birçok üniversitede arkadaşlarımız bu şekilde mağdur ediliyor. Onlara yalnız olmadıklarını hatırlatıyoruz.
Başkent Üniversitesinde yemekhane hakları için, Beykent Üniversitesinde zamlara karşı, İTÜ’de yemekhane ve barınma hakları için mücadele eden arkadaşlarımıza dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

Müşteri Değil Öğrenciyiz! Zamlar Geri Alınsın!

Doğuş Üniversitesi Öğrencileri”