Bu dünyadan Karl Marx geçti

İşçi sınıfının devrimci mücadelesinin rehberi Marksizmin yaratıcısı; iyi ki doğdun! Komünizmin hayaleti tüm dünyada dolaşmaya devam ediyor.

Bu dünyadan Karl Marx geçti

5 Mayıs 1818’de doğan bilimsel sosyalizmin kurucusu, devrimci Karl Marx 204 yaşında…

İşçi sınıfının devrimci mücadelesinin rehberi Marksizmin yaratıcısı; iyi ki doğdun!

Komünizmin hayaleti tüm dünyada dolaşmaya devam ediyor.

Tüm dünya işçilerinin birleşeceğine olan inancımızla…

“Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir. Özgür insan ile köle, patrisyen ile pleb, bey ile serf, lonca ustası ile kalfa, tek sözcükle, ezen ile ezilen birbirleriyle sürekli karşı-karşıya gelmişler, kesintisiz, kimi zaman üstü örtülü, kimi zaman açık bir savaş, her keresinde ya toplumun tümüyle devrimci bir yeniden kuruluşuyla ya da çatışan sınıfların birlikte mahvolmalarıyla sonuçlanan bir savaş sürdürmüşlerdir.”