Beria Önger Kadın Akademisi'nin 10. oturumu, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir'in katılımıyla gerçekleşti

Beria Önger Kadın Akademisi'nin 10. oturumunda, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir ile planlamanın kadınların yaşamındaki etkisi, planlamanın geçmişi, bugünü, ve nasıl olması gerektiği konuşuldu.

Beria Önger Kadın Akademisi'nin 10. oturumu, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir'in katılımıyla gerçekleşti

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) tarafından düzenlenen Beria Önger Kadın Akademisi’nin 10. oturumu, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in katılımıyla gerçekleşti

Akademinin bu haftaki konusu ‘Planlama ve kadınlar; dün, bugün, yarın’ oldu. Planlama başlığının çok kritik ve değerli olduğuna vurgu yaparak başlayan Yücesan, bu başlığın daha önce çok tartışılmış bir başlık olmadığını ve planlamanın iktisadi veya üretim süreci değil toplumsal bir süreç olarak ele alınması gerektiğini aktardı.

Sunumunu dört bölüme ayıran Yücesan, geçmişten günümüze ve geleceğe planlama başlığını detaylı olarak ele aldı. Birinci bölümde planlama tanımını, Bilsay Kuruç’un sözleriyle yapan Yücesan, planlama geleceği görme aklı ve hakkıdır. İleride bir tepe görüyorsak tepenin ardını görme aklı ise planlamadır, dedi. Günümüzde planlama deyince kadınların vasıflarını arttıralım ve işgücüne katalım, mikro krediler sağlayalım, kadın dostu kentler planlayalım, kentsel güvenlik sağlayalım diyorlar. Bu bakış açısına eleştiriler getiren Yücesan, planlamada kapitalist düzen eleştirilmiyor, kapitalizmin eşitsiz gelişim koşulları görülmüyor dedi. Kadınlar nesne olarak görülüyor ve planlamada söz sahibi özneler olarak konumlanmıyor. Kadınların iktisadi ve siyasi hayatta, yeni bir toplumun inşasında aktif kurucu rolü olmalı. Politikaları örerken kadının konumu burayı işaret etmeli dedi.

İkinci bölümde cumhuriyet tarihinde planlama deneyimlerine değinen Yücesan, 1930’larda kadınların yurttaş nosyonu aldığı yıllardır, kamuya ait Sümerbank, Etibank, MTA kurulmuş,
cumhuriyet büyük bir kalkınmaya geçmiştir. Demokrat partili yıllarda planlama terk edilir. 60’lı ve 70’li yıllarda kalkınma plancılığı yapılır. İlerici kadınlar derneği 70’li yıllarda kurulmuştur.

Üçüncü bölümde günümüze değinen Yücesan AKP’li yıllarda plansız bir dönemden geçtiğimizi belirtti. AKP iktidarı ile birlikte, istihdamdan dışlanan, güvencesiz çalıştırılan, örgütlenemeyen,
yoksullaşan, gericiliğin baskısı altında yurttaşların en çok da kadınların kaldığını aktardı. Tüm bu sebeplerden planlama önemlidir.

Dördüncü bölümde yarını planlarken, kamucu, laik, bilimden yana örgütlemeye ihtiyacımız olduğunu vurguladı. Günümüz teknolojisinin imkanlarından biri olan dijitalleşmeyi, sermayenin elinden alıp, emekten yana kullanmalıyız. Planlamada kadın emekçiler için yaşama, barınma, eğitim, hakkı açısından düşünmeliyiz. Planlamayı yapanlara kadınları da dahil etmeliyiz. Teknolojiyi
tasarlayan ve kullanan kadınlar da olmalı. Yarınlarımız için, kadınları İKD saflarında örgütlenmeye ve planlamaya dahil etmeye açığız. İKD’de örgütlenin diyerek sözlerine son verdi.

Gelecek oturumun konusu ‘Sosyalizm ve kadın’ başlığı ile 9 Nisan cumartesi günü saat 20.00’de
gerçekleşecek

Kalan oturum başlıkları ve katılımcılar şöyle:

  • 9 Nisan “Sosyalizmde Kadın” Berna Baykal, İKD GYK Üyesi – Yurdan Kaya, İKD GYK Üyesi
  • 23 Nisan “Yeni Bir Ülkenin Kuruluşunda Kadınlar: Kapanış Oturumu” Umut Kuruç, İKD Gen. Bşk., Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak kalan oturumlara  kayıt yaptırabilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf81Oqk-okLnkqJlkI-bl5D_cDCQEyUQ0ejcaqhSJm07pjFPw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0