Başkent Üniversitesi’nde yemekhane zammı

“Özel okulların geçtiğimiz haftalarda açıkladığı okul ücretleri üzerine bizlerin öğrencisi olduğu Başkent Üniversitesi de 55 TL’yi bulan yemekhane fiyatlarını açıklayarak, vakıf üniversitelerinin kapitalistler için milyar dolarların döndüğü bir sektör olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur."

Başkent Üniversitesi’nde yemekhane zammı

Ekonomik krizin artmasıyla birlikte gelen zamlar üniversiteli gençlik açısından büyük bir sorun oluşturuyor. Birçok üniversite yemek fiyatlarına zam yapıyor, yurt ve özel üniversite fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar ise gençliği yoksullaştırıyor, geleceksizlik sorununu derinleştiriyor.

Özel üniversitelerin yemekhane ücretleri, devlet üniversitelerine oranla çok daha fazla olmasına ve birçok özel üniversitede yemekhane dışındaki işletmelerin fahiş fiyat uygulamasına rağmen, yemekhanelere gelen zamlar gençliği beslenme hakkından mahrum ediyor.

Gazete Manifesto’ya ulaşan Başkent Üniversitesi öğrencisi yaşanan bu gelişmeyle ilgili şunları ifade etti:

“Özel okulların geçtiğimiz haftalarda açıkladığı okul ücretleri üzerine bizlerin öğrencisi olduğu Başkent Üniversitesi de 55 TL’yi bulan yemekhane fiyatlarını açıklayarak, vakıf üniversitelerinin kapitalistler için milyar dolarların döndüğü bir sektör olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Özellikle geçtiğimiz dönemden itibaren kantinden aldığımız sudan, yaz okulunda almakla yükümlü olduğumuz derslerin ücretlerine kadar yapılan zamlar biz öğrencileri sermayenin baskıcı uygulamaları ile karşı karşıya getirmiş ve çaresiz bırakmıştır. Açıklanan fahiş okul ücretlerinin yanına beslenme sorununun da eklenmiş olması bizim ve sıra arkadaşlarımızın hem hayat kalitesini hem de ruh sağlığını derinden etkilemektedir. Hakkımız olan parasız ve eşit eğitim için bu uygulamaları protesto etmek istediğimizde ise bursumuzun kesileceği yönünde tehditlerle yıllardır yalnızlaştırılıp, sindiriliyoruz. Bardağı taşıran son damla ise üniversitenin ücretsiz bir şekilde işleyen tek hizmeti olan ulaşımın, geçtiğimiz gün kendi web sayfasından kaldırılmış olmasıdır. Başkent Üniversitesi öğrencileri olarak bu okulda her geçen gün temel ihtiyaçlarımızın elimizden alınmasına şahitlik ediyoruz. Sözde ‘ellerinde olmayan piyasa koşullarının sonucu’ olan bu kararlar yüzünden arkadaşlarımız okulu bırakmak durumunda kalıyor. Bizler okuldaki temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için çalışmak, çalışmamız da yetmediğinde ise düzenin çarpıcı gerçekliği karşısında yitip gitmek istemiyoruz. Bu sebeple getirilen kararları kabul etmiyor, tüm özel okulların devletleştirilmesi için mücadeleyi sürdürüyoruz!”