Aysel Tekerek: Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin ihlaline asla izin verilmemeli

Aysel Tekerek, Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği askeri operasyonları değerlendirdi.

Aysel Tekerek: Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin ihlaline asla izin verilmemeli

TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, Cumhuriyet gazetesine Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarına ilişkin sorularını yanıtladı.  Verdiği demeçte Montrö Sözleşmesi’ne de değinen Tekerek, Türkiye’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin açık hükümlerinin ihlaline asla izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan demecin tamamı şu şekilde:

“SAVAŞIN SORUMLULARI ARANACAKSA…”

Tekerek, “Ukrayna’daki gelişmeler ve bugün yaşanan savaş, ABD ve Avrupa Birliği’nin başını çektiği emperyalizmin yayılmacı, saldırgan ve provokatif siyasetinden bağımsız ele alınamayacağını” belirtti. TKH Genel Başkanı, “Bu gerçek ortaya konulmadan Ukrayna’da yaşanan gelişmelere yönelik her analiz ve tutum, başta ABD olmak üzere emperyalizmin saldırgan ve yayılmacı gerçek yüzünü örteceği gibi Ukrayna’daki Nazi yanlısı faşist darbe rejimini ve kendi ülke vatandaşlarına karşı 8 yıldır askeri güç kullanmasını aklamak anlamına gelecektir” dedi.

“Ukrayna’da yaşanan savaşın sorumluları aranacaksa önce ABD emperyalizmine ve sonra Ukrayna’daki Nazi yanlısı faşist darbe iktidarına bakılmalı” diyen Tekerek ifadelerinin devamında şunları söyledi:

“ABD emperyalizminin Doğu Avrupa’da adım adım egemenlik alanı kurduğu ve askeri üslerle Doğu Avrupa’ya yerleştiği gerçeği ile işbirlikçi rejimler üzerinden NATO’yu genişleterek Avrupa’yı istikrarsızlaştırma siyaseti açık bir gerçek olarak ortaya konmak zorundadır.

“EMPERYALİZMİNİN YAYILMACI VE SALDIRGAN SİYASETİNİN SOMUT KANITIDIR”

Bir savunma örgütü olarak kurulduğu iddia edilen NATO’nun, Varşova Paktı ortadan kalkmasına rağmen kendini lağvetmemesi, tam tersine, ABD emperyalizmin askeri gücü olarak doğrudan Doğu Avrupa’ya yerleşmesi, emperyalizminin yayılmacı ve saldırgan siyasetinin somut kanıtıdır.”

“Putin iktidarının bugün Rus milliyetçiliği üzerinden yayılmacı bir siyasete yönelmesi savaşı daha da körükleyeceğine” dikkat çeken Tekerek, “Ukrayna’nın işgaline vardırılacak bir savaş, NATO’ya ve emperyalist ABD’ye yeni provokasyon imkanı oluşturacağı gibi mevcut durumu daha da derinleştirecek bir tehlikeyi barındırdığını” söyledi.

“UKRAYNA VE RUS EMEKÇİLERİ KARDEŞTİR”

Savaşın bitmesinin savaşın zemini döşeyen olguların ortadan kalkmasıyla mümkün olacağını vurgulayan TKH Genel Başkanı, Ukrayna ve Rus emekçilerinin kardeş olduğunu belirtti. Tekerek, “Ukrayna ve Rus işçi sınıfları savaşa karşı anti-emperyalist mücadeleyi, SSCB döneminde 70 yıldan uzun bir süre devam eden barışı yeniden tesis etmek için kendi ülkelerindeki sermaye egemenliğine karşı mücadeleyi yükseltmelidir. Tersi durumda ise geçmişte ve bugün yaşandığı gibi gelecekte de benzeri tabloların yaşanması kaçınılmaz olacaktır” diye konuştu.

Tekerek, ülkemiz açısından Ukrayna gündemi üzerinden ortaya çıkan savaş tablosunda yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

NATO’nun ve ABD’nin kullanımına verilen ülkemizdeki üslerin faaliyetleri derhal durdurulmalı,

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin açık hükümlerinin ihlaline asla izin verilmemeli,

ABD’nin savaş oyunlarının parçası olunmaması için NATO’dan çıkılmalı,

Ukrayna’daki faşist iktidar ile yapılan silah ticaretine son verilmeli,

ABD ile yapılan açık ve gizli askeri anlaşmalar feshedilmelidir.