AKP yürürlüğe koydu: Zeytinlikler için idam fermanı

Enerji Bakanlığı yönetmeliğe ek bir madde koyarak, zeytinliklerin maden sahalarına çevrilmesinin önünü açtı.

AKP yürürlüğe koydu: Zeytinlikler için idam fermanı

Maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair karar, 1 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülecek olan, 21.9.2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin 115 inci maddesine eklenen yeni karara göre, “Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak” Bakanlık tarafından izin verilebileceği kaydedildi.

“ZEYTİNLİKLER ŞİRKET TARAFINDAN KESİLEBİLECEK”

Gazeteci Çiğdem Toker,  sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak bir paylaşım yaptı.

Çiğdem Toker, “Bugünden itibaren, elektrik üretiminde kullanılan kömür sahası ile zeytin ağaçları aynı yere rastlarsa, zeytinlikler şirket tarafından kesilebilecek!” derken, “Enerji Bakanlığı, zeytinlikleri yok edebilmesi için maden şirketlerinin önünü açtı. Hem de ‘kamu yararı’ gerekçesini sunarak” ifadelerini kullandı.