Akdeniz Üniversitesi'nde akademisyenleri ihraç eden rektöre meslekten men cezası

TTB, Akdeniz Üniversitesi'nde Barış Bildirisi'ne imza attıkları gerekçesiyle ihraç edilen akademisyenlerin şikâyeti doğrultusunda dönemin rektörü Ünal hakkında 30 gün süreyle meslekten cezası verdi.

Akdeniz Üniversitesi'nde akademisyenleri ihraç eden rektöre meslekten men cezası

Türk Tabipler Birliği (TTB), Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Barış Bildirisi’ne imza atan akademisyenlerin ihraç sürecinde dönemin dekanı olan Oğuz Dicle’ye uyarı, soruşturma komisyonunda bulunan rektör yardımcısı Hale Ören’e ise meslekten men cezası vermişti.

TTB’den benzer bir karar bu kez Akdeniz Üniversitesi’nden geldi. Akdeniz Üniversitesi’nden 8 akademisyen bildiriye imza attıkları gerekçesiyle 2016 yılında 677 sayılı KHK ile ihraç edilmişti.

Gazete Duvar’dan Cihan Başakçıoğlu’nun haberine göre, ihraç edilen akademisyenlerin şikayeti üzerine Antalya Tabip Odası, dönemin Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal hakkında 30 gün süreyle meslekten men cezası verdi.

Kararın TTB Yüksek Onur Kurulu’na gideceği öğrenildi.

TTB, KHK sürecinde ihraç kararına katkıda bulunan hekimler hakkında şikayete bağlı olarak disiplin soruşturması açma kararı almış, ihraç edilen akademisyen Cumhur İzgi de dönemin Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal hakkında şikayette bulunmuştu.

İzgi’nin şikayeti üzerine yapılan değerlendirmeler doğrultusunda alınan karar açıklandı.

‘KURUM AMİRİ OLDUĞUM İÇİN ŞİKAYETTE BULUNUDUM’

Akademisyen Cumhur İzgi, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

“TTB, 2018 yılında genel kurulunda hukuka ve etik ilkelere uygun sınırlama gerekçeleri olmaksızın meslektaşlarının mesleklerini icra etmelerini engelleyen hekimlerin fiillerinin mesleki değerleri uyarınca ele alınıp değerlendirilmesi gerektiği yönünde oy birliğiyle karar almıştı. Bu kararın ardından ben de 2018 yılının kasım ayında Akdeniz Üniversitesi’nin o zamanki rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal hakkında kurum amiri olduğu için şikayette bulundum. Yönetim kurulu ele alarak iddiayı soruşturdu. Yaptığı soruşturma sonucunda Onur Kurulu’nca bir kovuşturmaya gerek olduğu kararına vardı. Son olarak TTB Disiplin Yönetmeliği’nin 5’inci Maddesi (t) bendine göre bir ay süreyle meslekten men edilmesine oy birliği ile karar verildi.”

KARAR YÜKSEK ONUR KURULUNA GİDECEK

Kararın, Yüksek Onur Kurulu’na gideceğini ve Yüksek Onur Kurulu’nun da bu kararı onaylayacağını düşündüklerini ifade eden İzgi, bir meslek örgütü olarak TTB’nin bu kararını değerli bulduklarını söyledi.

‘ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR’

İzgi, şu yorumda bulundu:

“Bir meslek örgütünün temel görevlerinden birisi de hem meslektaşlarını korumak hem de mesleğin değer ve ilkelerini korumaktır. Etik açıdan bakıldığında da bunlar bir meslek örgütünün asli ödevleridir. Böylesi bir ödev varken hem meslektaşın hem de mesleğin korunması açısından bu karar çok kıymetlidir. Siyasi düşüncelerle alınmış ihraç kararlarında hesap verilmesi gerektiğini göstermesi açısından da çok önemli bir karar olduğunu düşünüyorum.”