60 bin ağaç kesilecekti; Danıştay kararını verdi

Yaklaşık 60 bin ağacın kesilerek yapılması planlanan Mezitli Sanayi Sitesi adına yapılan acele kamulaştırma kararı hakkında Danıştay kararını verdi.

60 bin ağaç kesilecekti; Danıştay kararını verdi

Danıştay 6. Daire, 71 vatandaşın açtığı davada; proje için alınan “acele kamulaştırma” kararını iptal etti. Kararda, “acele kamulaştırma” yapılabilmesi için olağanüstü şartların olması gerektiğine işaret edildi.

Anayasaya göre, mülkiyet hakkının ancak olağanüstü durumlarda sınırlanabileceğine dikkat çekilen kararda, şu değerlendirmeler yapıldı:

“Acele kamulaştırma istisnai bir yöntem olduğundan olağan kamulaştırma gerekçeleri dışında aceleliğin varlığına dair şartların ortaya konulması gerekmektedir. Acelelik koşulunun kamu düzenine ilişkin olması gerektiği ve kamu yararının ise aceleliği zorunlu kılan bir yarar olduğu açıktır. Dava konusu Cumhurbaşkanlığı kararında acele kamulaştırma prosedürünün uygulanması için gerekli olan olağanüstü durumların ve bu yola başvurulmasıyla amaçlanan kamu yararının somut olarak ortaya konulamadığı sonucuna varılmıştır.”

Kararda; Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Mezitli Sanayi Sitesi adına acele kamulaştırma yapamayacağı, çünkü bu yönde bir kanun olmadığına işaret edildi. Ancak, Belediye; daha önce projeyle ilgili tüm işlemleri durdurma kararı vermişti.

“KAMULAŞTIRMANIN HUKUKİ GEREKÇESİ YOK”

Hak sahibi 71 vatandaşın avukatı Kübra Erşahin, Danıştay kararını değerlendirdi. Erşahin, şunları söyledi:

“Artık diyebiliriz ki burada sanayi sitesi olmayacak, 60 bin ağaç kesilemeyecek. Danıştay hem Cumhurbaşkanlığının acele kamulaştırma kararının hem de Mersin Büyükşehir Belediyesinin kooperatif adına kamulaştırma yapmasının iptaline karar verdi. Mezitli Küçük Sanayi Sitesi hukuki taraf değil. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı hukuki taraf. Taraflar yasal olarak itiraz edebilirler. Ancak inanıyoruz ki karar değişmeyecektir. Acele kamulaştırma yapılması için olağanüstü bir hal durumu gerekiyor.  Burada ise kamulaştırmanın hukuki gerekçesi yok. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi de kooperatif adına kamulaştırma yaparsa ve sanayi sitesi kurmak isterse yetki gaspı yapmış olur. Mahkeme bunlara dikkat çekerek işlemi iptal etti.”