Yurtiçi Kargo’da sendika düşmanlığı tescillendi

Sendikal haklarını kullanan işçilere yönelik tehditlerle istifa kâğıtları imzalatıp onlarca işçinin anayasal haklarını çiğneyerek işten atan Yurtiçi Kargo işvereninin sendika karşıtı tutumu, mahkeme kararıyla tescillendi.

Yurtiçi Kargo’da sendika düşmanlığı tescillendi

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası’nın (TÜMTİS) örgütlenme çalışması yaptığı Yurtiçi Kargo’da 60’tan fazla üye işten çıkarıldı.

Yurtiçi Kargo işçisi olmasına rağmen muvazaalı olarak alt işveren Turan Kargo’da sigortalı gösterilirken işten çıkarılan Veysel Dönmez hakkında, İstanbul 28. İş Mahkemesi’nde işe iade davası açıldı.

İstanbul 28. İş Mahkemesi’nde 30 Mart’ta görülen duruşmada mahkeme, Dönmez’in “sendikal nedenle” işten çıkarıldığına, asıl işveren olan Yurtiçi Kargo’da işe iadesine, işe başlatması ya da başlatmaması şartına bağlı olmaksızın bir yıllık brüt ücreti tutarında sendikal tazminata ve 4 aya kadar boşta geçen süre ücretinin ödenmesine hükmetti.

KURAL İSTEMİYORLAR

Kararı değerlendiren Tümtis Başkanı Kenan Öztürk, “Yurtiçi Kargo’da işverenin baskı ve tehditlerine rağmen işçiler sendikamıza üye olmaya devam etmektedirler. Yurtiçi Kargo’da baskı, hak ihlali ve hukuksuz uygulamalar mahkemenin bu kararıyla birlikte bir kez daha belgelenmiş oldu” dedi.

Yurtiçi Kargo’da işçilerin fazla mesai ücreti almadan günde 12-14 saat çalıştığını belirten Öztürk, “Yurtiçi Kargo, kuralsız, esnek çalışma ile işçileri sendikal haklardan mahrum bırakarak sömürü koşulları altında çalıştırmak istiyor. Bu uygulamaları ile işçileri yalnızlaştırıp tek başına, işverenin karşısında güçsüz, güvencesiz ve örgütsüz bırakmak istiyor. Yurtiçi Kargo, haksız ve hukuksuz yöntemlerden, işçilere baskı yapmaktan, işçilerin haklarını çiğnemekten vazgeçmeli; onlara emeklerinin karşılığını vermeli, en temel ve demokratik hakkı olan sendikalaşma hakkına saygı göstermelidir” diye konuştu.