Yeni Ülke Dergisi'nin Danışma Kurulu açıklandı

Danışma Kurulu'ndaki isimlerin açıklandığı metinde, "Bizler ülkemizdeki tüm insanların kardeşçe bir arada yaşadığı bağımsız, özgür, adil, eşitlikçi ve emekten yana bir ülke istiyoruz. Yeni bir ülke istiyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Yeni Ülke Dergisi'nin Danışma Kurulu açıklandı

Bilgütay Hakkı Durna’nın Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiği, Yayın Kurulu’nda Afitap Kuzgun, Behiç Oktay, Berkay Çelen, Cengiz Kılçer ve Hakan Yurdakan’ın bulunduğu okurlarıyla buluşmaya hazırlanan Yeni Ülke Dergisi’nin Danışma Kurulu açıklandı.

Açıklamada, “yeni bir ülke” tartışmasının bir ihtiyaç ve zorunluluk olduğu vurgulanırken, “bu doğrultuda ‘yeni bir ülke’ perspektifinin düşünsel temellerinin atılacağı bir zemine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız bulunmaktadır. ” denildi.

“İlerici aydınların üretimi ülkemizin önünü açacaktır” başlığıyla yayımlanan açıklamanın tamamı ve danışma kurulundaki isimler şöyle:

“Ülkemiz için anti-emperyalist, cumhuriyetçi, aydınlanmacı, kamucu ve emekten yana bir hattın örülmesinin gerekli, gerekli olduğu gibi acil de olduğunu vurgulayan “Yeni Ülke” dergisi olarak sosyalist birikimi yansıtacak, solun ilkelerini ve cumhuriyetin ilerici değerlerini savunacak, gericiliğe, liberalizme ve emperyalizme karşı ideolojik mücadele verecek bir odağın şekillenmesinin önemine işaret ediyoruz.

Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda ‘yeni bir ülke’ tartışması bir ihtiyaç ve zorunluluk olup, bu doğrultuda “yeni bir ülke” perspektifinin düşünsel temellerinin atılacağı bir zemine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız bulunmaktadır.

Bu yolda başarıya ulaşmanın önemli koşullarından birisinin de ilerici aydınların kolektif üretimi olduğunu düşünen Yeni Ülke Dergisi Danışma Kurulu, bu amaçla yan yana gelmiş 50’ye yakın birbirinden değerli toplumcu uzman, aydın, sanatçı, bilim insanından oluşmaktadır.

Bilgütay Hakkı Durna’nın Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiği, Yayın Kurulu’nda Afitap Kuzgun, Behiç Oktay, Berkay Çelen, Cengiz Kılçer ve Hakan Yurdakan’ın bulunduğu Yeni Ülke Dergisi’nin Danışma Kurulu şu isimlerden oluşuyor.

Afşin Burak Umar Hukukçu/Yazar
Ahmet Müfit Bayram Şehir plancısı
Alev Doğan Gazeteci/Yazar
Alp Atamanalp Yazılım mühendisi
Dr. Anıl Aba Akademisyen/Yazar
Dr. Atilla Özsever Gazeteci
Dr. Barkın Asal Akademisyen
Can Kayabal Hekim
Can Aksel Akın Çağdaş müzik bestecisi
Doç. Dr. Candan Badem Akademisyen
Ece Ataer Yazar
Ekim İsmi Mimar
Ekrem Ataer Sanatçı/Radyo TV Programcısı/Yazar
Ender Helvacıoğlu Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. Gamze Yücesan-Özdemir Akademisyen
Güvenç Dağüstün Opera sanatçısı
Hanife Şahan Editör/Tasarımcı
Hasan Aktaş Eğitimci
Hüseyin Murat Yurttaş Hukukçu
Irmak Ildır Mühendis/Yazar
İbrahim Fikri Talman Hukukçu
İlhan Cihaner Hukukçu
İlhan Özdemir Yayıncı
İlke Kızmaz Müzisyen
Prof. Dr. İlker Cenan Bıçakçı Akademisyen
Prof. Dr. İzge Günal Akademisyen
Prof. Dr. İzzeddin Önder Akademisyen
Kaan Kavuşan Gazeteci
Prof. Dr. Korkut Boratav Akademisyen
Merdan Yanardağ Gazeteci/Yazar
Dr. Murat Özveri Hukukçu
Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu Akademisyen
Ömer Faruk Eminağaoğlu Hukukçu
Dr. Özge İzdeş Akademisyen
Prof. Dr. Özgür Orhangazi Akademisyen
Özgür Şaplak Eryılmaz Hukukçu
Prof. Dr. Rıfat Okçabol Akademisyen
Dr. Savaş Karabulut Akademisyen
Selin Aksoy Hukukçu
Dr. Semiha Günal Akademisyen
Doç. Dr. Serkan Öngel Akademisyen
Serkan Şimşek Akademisyen
Sertaç Canbolat Çevirmen/Editör
Şükran Soner Gazeteci/Yazar
Tamer Akgökçe Hukukçu
Prof. Dr. Taner Timur Akademisyen/Yazar
Dr. Ulaş Karadağ Akademisyen
Umut Kuruç Şehir Plancısı

Bizler ülkemizdeki tüm insanların kardeşçe bir arada yaşadığı bağımsız, özgür, adil, eşitlikçi ve emekten yana bir ülke istiyoruz.

Yeni bir ülke istiyoruz!
“Bu memleket bizim!”