YENİ ÜLKE dergisi yayın hayatına başlıyor!

Şubat ayında yayınlanmaya başlayacak olan YENİ ÜLKE dergisi, "Yeni bir ülkeye ihtiyacımız var" başlıklı bir manifesto yayınladı.

YENİ ÜLKE dergisi yayın hayatına başlıyor!

YENİ ÜLKE dergisi okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Şubat ayında ilk sayısı yayınlanacak olan dergi çıkış manifestosunu duyurdu.

“Yeni bir ülkeye ihtiyacımız var” başlıklı duyuru şöyle:

“Ülkemiz yirmi yıl gibi uzun bir süredir gerici bir dönüşümün içinden geçmektedir.

Bu dönem, emperyalist işgale karşı verilen mücadele ile kurulan cumhuriyetin tasfiye edildiği ve yerine AKP eliyle gerici bir rejimin inşa edildiği bir dönemdir.

Bu dönem, halkımız açısından yoksulluğun ve işsizliğin arttığı, yeni Osmanlıcı hayallerin peşinden koşulurken tüm dış politikanın bir bataklığa dönüştürüldüğü, çetelerin katliamlarının sümen altı edildiği bir dönemdir.

Bu dönem, toplumsal yaşamın dini kurallarca belirlenmeye çalışıldığı, halka ait tüm kurumların hiçbir liyakati olmayan yandaş kadrolarca talan edildiği, emekçilere her türlü saldırının rutinleştiği, baskının sürekliği arttığı bir dönemdir.

Pandemi sürecinde de bir kez daha gördük, emekçiler “işsizim” diyerek, “geçinemiyorum” diyerek intihar ederken, yaşanan salgını halka yalan söyleyerek idare etmeye çalışanlar sefahat hayatı sürüyor. Bu süreçte geniş tanımlı işsizlik katlanarak artarken, iktidar, patronları koruyan paketler hazırlamakta ve bu paketlere kendi gerici hedeflerini ekleme çabasında. Gerici, milliyetçi ve liberal politikalar bu eşitsizlikleri ve adaletsizliği sürekli büyütüyor, derinleştiriyor ve ülkemizi her geçen gün daha karanlık bir duruma getiriyor.

İşte, tam da umutsuz, çıkışsız gibi görünen bu tablo karşısında “yeni bir ülke” tartışması bir ihtiyaç ve zorunluluk olarak ortaya çıkıyor.

Söz konusu gerici, milliyetçi ve liberal kuşatmanın kırılması ve anti-emperyalist, laik, kamucu ve emekten yana bir seçeneğin, gerçek sol bir seçeneğin güçlenmesi bu nedenlerle çok daha önemli.

Bu nedenlerle “yeni bir ülke” perspektifinin düşünsel temellerinin atılacağı yeni bir zemine ihtiyaç bulunmaktadır.

YENİ ÜLKE dergisi bu ihtiyaçtan hareketle, böyle bir seçeneğin olduğunu göstermek ve bu seçeneği kolektif bir iradeyle büyütmek hedefiyle yola çıkıyor.

Cumhuriyetin ilerici değerlerini savunan, gericiliğe, liberalizme ve emperyalizme karşı ideolojik mücadele verecek bir odağın şekillenmesi bugün Türkiye’de büyük önem taşımaktadır. Bu yolda başarıya ulaşmanın en önemli koşullarından biri de ilerici aydınların üretimleridir. Ülkemizdeki sosyalist birikimi toplumsallaştırmak ve solu güçlü bir odağa dönüştürmek için verilen mücadelenin önemli bir ayağı olmayı hedefleyen YENİ ÜLKE, farklı alanlardan aydınların, toplumcu uzmanların, sanatçıların, akademisyenlerin ve bilim insanlarının oluşturduğu Danışma Kurulu ile ülkemizin uzun süredir özlediği soluk olmak istiyor.

Bizler ülkemizdeki tüm insanların kardeşçe bir arada yaşadığı bağımsız, özgür, adil, eşitlikçi ve emekten yana bir ülke istiyoruz.

Yeni bir ülke istiyoruz…”