Yeni bir dinci vakıf kuruldu: İHH, Ensar, İlim Yayma Cemiyeti varis oldu

İnsani Selamet Yardımlaşma Vakfı adıyla yeni bir dinci vakıf kuruldu. 100 bin lira mal varlığı ile kurulan vakfın amaçları arasında “insani yardım, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak, yardımlaşma projesi üretmek” yer alıyor . Vakfın, tasfiye edilmesi halinde arta kalan mal varlığının aktarılması için belirlenen vakıflar ise dikkat çekti

Yeni bir dinci vakıf kuruldu: İHH, Ensar, İlim Yayma Cemiyeti varis oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile İnsani Selamet Yardımlaşma Vakfı adıyla yeni bir vakıf kuruldu. 100 bin lira mal varlığı ile kurulan vakfın amaçları arasında “insani yardım, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak, yardımlaşma projesi üretmek” yer alıyor, Vakfın tasfiye edilmesi durumunda arta kalan mal varlığı içinse İHH İnsani Yardım vakfı, çocuk istismarı ile gündeme gelen Ensar Vakfı ya da iktidara yakınlığı ile bilinen İlim Yayma Vakfı adres gösterildi.

Gaziosmanpaşa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17 Mart tarihli kararı ile İstanbul’da “İnsani Selamet Yardımlaşma Vakfı” kuruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin ilanı da dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Vakfedenin Adil Ateyaoğlu olduğu vakfın amacı “din, dil, ırk ayırt etmeksizin sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş, tabi afet gibi nedenlerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış, zulme uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak, yoksullukla mücadele ve nitelikli insan yetiştirilmesi amacıyla her seviyede eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak, toplumun ihtiyaç duyduğu sosyal, eğitim ve yardımlaşma alanlarında nitelikli projeler üretmek ve uygulamak” olarak duyuruldu.

İHH, ENSAR, İLİM YAYMA CEMİYETİ…

Vakfın mal varlığının ise 100 bin lira olduğu beyan edildi. Beş kişinin yönetim kurulu olarak belirlendiği vakfın, tasfiye edilmesi halinde arta kalan mal varlığının aktarılması için belirlenen vakıflar ise dikkat çekti. Bu kapsamda, vakfın sona ermesi halinde mal ve hakların devri için İHH İnsani Yardım Vakfı, çocuk istismarı ile gündeme gelen Ensar Vakfı ve iktidara yakınlığıyla bilinen İlim Yayma Vakfı olmak üzere 3 vakıf belirlendi. İlim Yayma Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan yapıyor. Vakfın kurucuları arasında ise eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da bulunuyor.