Yandaş sendikalar bile ILO'ya başvurdu

İktidara yakınlığı ile bilinen Memur – Sen ve Hak – İş sendikaları Türkiye’deki çalışma koşullarını ve baskılarını Uluslararası Çalışma Örgütüne şikayet etti.

Yandaş sendikalar bile ILO'ya başvurdu

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Memur-Sen ve Hak-İş Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yeni yayımladığı uzmanlar komitesi raporuyla, Türkiye’de sendikal örgütlenmeye yönelik baskı ve tacizlerin olduğunu tüm dünyaya ilan etti.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre yandaş sendikaların şikayeti üzerine Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) hazırladığı rapor Türkiye’de sendikal örgütlenmeye yönelik baskı ve tacizlerin olduğunu tüm dünyaya ilan etti.

YETERLİ DENETİM YOK

ILO’nun 36 sayfalık raporunda Türkiye’nin uluslararası çalışma standartlarına uyum konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığı görüldü. ILO, şikayetlerin giderilmesi için hükümete tavsiyelerde bulunurken, birçok alana ilişkin çok sayıda kaygı, endişe ve üzüntü verici durumların yaşandığı raporda yer aldı.

Rapora göre, Memur-Sen, Türkiye’deki iş yerlerinin kanunlara uyum konusunda yeterince denetlenmediğini, bunda da iş müfettişlerinin sayı olarak yetersiz kalmasının etkili olduğunu ILO’ya bildirdiler. Hükümetten bu şikayet konusundaki görüşlerini de isteyen ILO komitesi, iş yerlerinin yeterli düzeyde ve sıklıkta denetlenmesi talebinde bulundu.

ÖRGÜTLENME ENGELİ

Rapora göre Memur-Sen, Türkiye’deki emekliler, vekil işçiler (öğretmenler, hemşireler, ebeler, vb.) ve maaş bordrosuz ve iş sözleşmesi olmadan çalışan kamu görevlilerine yönelik örgütlenme özgürlüğü hakkının olmadığını ILO’ya bildirdi. Hükümetten bu konuda da görüş isteyen ILO, ayrım gözetmeksizin bütün işçilerin sendika kurma ve kendi seçtikleri sendikalara katılma hakkına sahip olduklarını, tek istisnanın silahlı kuvvetler ve polisle alakalı olduğunu hatırlatarak bu konuda da gereğinin yapılmasını istedi.

İŞ KAZALARI ÇOK YÜKSEK DENETİM İSE YETERSİZ

Raporda Türkiye’nin iş kazalarını önlemeye yönelik iş sağlığı ve güvenliği konularında yetersiz kaldığı, Türkiye’deki ölümlü iş kazalarının kaygıyla izlendiği belirtilirken bu konuda Memur-Sen’in uyarı ve tespitleri de dikkat çekti. ILO komitesi, Memur-Sen’in, ulusal iş sağlığı ve güvenliği sisteminin çeşitli yönlerden yetersiz olduğunu ve günlük endüstriyel kaza sayılarının oldukça yüksek olduğunu ILO’ya bildirdiğini raporuna yazdı.