Varlık Fonu raporu ortada yok: "Neyi kaçırıyorsun, ne saklıyorsun Erdoğan?"

Çok sayıda kamu şirketini bünyesinde bulunduran Varlık Fonu'nun denetim raporunun Ekim ayında görüşülmesi gerekirken henüz Meclis'e ulaşmadığı öğrenildi.

Varlık Fonu raporu ortada yok:

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Varlık Fonu’nun, “kanun tanımaz” bir kurum haline dönüştüğüne dikkat çekti.

“Varlık Fonu’nu denetlemek mümkün olmuyor. Kanuna göre ekim ayında Meclis’te görüşülmesi gereken denetim raporu hâlâ ortada yok. Varlık Fonu’nun bir kez daha çiğnediği TBMM, birilerinin kafasına göre hesap vereceği bir kurum değildir” diyen Altay, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, Borsa İstanbul, Türkiye Petrolleri, Milli Piyango, TÜRKSAT, Türk Telekom, Türk Şeker, ÇAYKUR gibi devasa kuruluşları bünyesinde bulunduran Varlık Fonu’nun varlıklarının toplamının 2 trilyon lirayı aştığını belirtti.

“NEYİ KAÇIRIYORSUN ERDOĞAN?”

CHP Grup Başkanvekili Altay, şöyle devam etti:

“6741 sayılı Varlık Fonu Kanunu’nun 6’ncı maddesinde ‘Şirket, şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bir önceki yıla ait mali tabloları ile faaliyetleri, her yıl ekim ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından, birinci ve ikinci fıkralar kapsamında hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen denetim raporları üzerinden görüşülerek denetlenir’ hükmü var. Kanun çok açık, ekim ayı içinde bu raporların komisyonda görüşülmesi gerekiyordu. Ama önceki yıllarda da olduğu gibi 2020 Varlık Fonu Denetim Raporu da hâlâ gelmedi.

Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Erdoğan’a soruyorum. Neyi kaçırıyorsun, ne saklıyorsun, ne gizliyorsun? 2 trilyon 169 milyarlık hacme sahip, kamunun en mühim kuruluşlarının olduğu Varlık Fonu’nun denetim raporu nerede Erdoğan? Kanunlarda, Varlık Fonu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkez Bankası, Afet Sigortaları Kurumu gibi dokuz kurumun TBMM’de denetlenmesi öngörülüyor. Ama bu denetimler bir türlü yasalara uygun yürümüyor. TBMM birilerinin kafasına göre hesap vereceği bir kurum değildir. TBMM Başkanı, TBMM’nin denetim hakkını ve itibarını korumalıdır.”