Üniversiteli gençlik: Yeni bir üniversite için mücadeleye

TKH Gençliği'nin açıklamasında "Kapitalist düzen ve onun gerici iktidarı AKP’nin ülkemizi ve üniversitelerimizi sürüklediği karanlığa karşı yeni bir üniversite programı çerçevesinde tüm üniversite bileşenlerini mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz." denildi.

Üniversiteli gençlik: Yeni bir üniversite için mücadeleye

Boğaziçi’ne AKP’li Melih Bulu’nun atanmasına karşı öğrencilerin ve akademisyenlerin eylemleri devam ediyor. Melih Bulu’ya karşı eylemler sürerken aynı zamanda üniversiteli gençlik, üniversitenin içeriğini de tartışıyor.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Gençliği, “Memlekete yeni bir Cumhuriyet, Bize yeni bir üniversite gerek!” başlıklı bir açıklama ve üniversite programı açıkladı. “Kapitalist düzen ve onun gerici iktidarı AKP’nin ülkemizi ve üniversitelerimizi sürüklediği karanlığa karşı yeni bir üniversite programı çerçevesinde tüm üniversite bileşenlerini mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.” denilen açıklamada 9 maddeden oluşan bir üniversite ve mücadele programı ilan edildi.

TKH Gençliği tarafından üniversiteli gençliğe yapılan mücadele çağrısı ve ilan edilen program şu şekilde:

“Memlekete yeni bir Cumhuriyet,

Bize yeni bir üniversite gerek!

Kapitalist düzen ve onun gerici iktidarı AKP’nin ülkemizi ve üniversitelerimizi sürüklediği karanlığa karşı yeni bir üniversite programı çerçevesinde tüm üniversite bileşenlerini mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

Parasız, bilimsel, laik, özgür, eşit ve adil bir yükseköğrenim mümkün ve gençliğin en doğal hakkı!

Sermaye sınıfı üniversitelere bakarken bilimin insanlığın hizmetine sunulmasını değil, sömürülecek ucuz ve nitelikli iş gücü görmektedir. Üniversiteleri toplumsal gelişme için değil, kendilerine kalifiye eleman yetiştirecek mekânlar olarak görmektedirler.

Bugün üniversiteler piyasacılığın acımasız çarklarına itilmiştir! Üniversiteler özelleştirilmiş, yağmalanmış, büyük kapitalist şirketlerin insafına bırakılmıştır.

Piyasacılığın önünü açmaları da emperyalist dünya sisteminin ihtiyaçları üzerindendir. Artık üniversiteler sadece ulusal değil aynı zamanda emperyalist şirketler için hizmet eder hale getirilmiştir.

Üniversite gençliğine ise işsizlik ve geleceksizlik düşmektedir!

Üniversitelere dönük bu dönüşümü hayata geçirmek için topyekûn bir gerici, yobaz, ortaçağ dogmatizmi tüm toplumda ve gençlik içerisinde örgütlenmiş, akademideki ilerici birikim tasfiye edilmiştir! Aydınlık düşünceler yeşermesin diye kültürel, sanatsal ve sosyal tüm faaliyetler kapatılmış veya işlevsizleştirilmiştir.

Bugün, üniversitelerimizin memleketle birlikte geldiği noktadan geriye dönüş mümkün değildir. Onarılacak, yamalanacak ne bir cumhuriyet ne de bir üniversite vardır. Bugünlerden tek kurtuluş yeni bir ülke, yeni bir üniversite programı ekseninde örgütlü bir mücadeleyi yükseltmekten geçer.

Bu doğrultuda, memleketin geleceği olan üniversiteli gençliği aşağıdaki maddeler etrafında yeni bir üniversite mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz!

1. Üniversiteler sermayeye kapılarını kapatmalıdır. Tüm özel üniversiteler devletleştirilmelidir. Üniversiteler toplumcu bir planlamayla yönetilerek, yerli veya yabancı asalak patron sınıfının tüm şirketlerinden arındırılmalıdır!

2. Devlet üniversitelerindeki piyasacı zihniyet ortadan kalkmalı, yükseköğrenim parasız olmalıdır! Parasız eğitim üniversiteli gençliğin en temel hakkıdır! Yurt, yemekhane, ulaşım gibi tüm eğitim masrafları ücretsiz olarak karşılanmalıdır ve öğrencilerin sırtındaki tüm borçlar silinmelidir!

3. Bilimsel üretim ve nitelikli eğitim için gerekli bütçe devlet tarafından karşılanmalıdır!

4. Üniversiteler laiklik ve bilimsellikten kopartılamaz! Laik ve bilimsel bir eğitim istiyoruz!

5. Tüm üniversiteli gençliğin kendi alanlarında iş bulabilme ve uzmanlaşabilme olanakları genişletilmeli, bunun için planlı ve kamucu bir ekonomi modeli benimsenmelidir!

6. Gençlik ‘’oy deposu’’ olarak görülmemeli, üniversiteli gençliğin ülke siyasetindeki yeri güçlendirilmelidir! Üniversiteler toplumun ve kurtuluşun tartışıldığı yerler olmalıdır! Siyasetin yasaklandığı bir üniversite tablosu kabul edilemez!

7. Toplumcu ve aydınlanmacı tüm düşüncelerin yeşerebilmesi için tüm sanatsal, sosyal, kültürel faaliyetler kolaylaştırılmalıdır! AKP’nin millet bahçesi ve külliye adıyla üniversiteleri medreseleştirmesine karşı üniversitelerimizi savunuyoruz!

8. Akademide ve üniversitenin bünyesinde görev alacak herkes liyakat ve şeffaflıkla seçilmelidir! Üniversiteler atanmış rektörlerle yönetilemez!

9. Üniversiteler üretim merkezi olmalıdır. Üniversitelerin toplumla olan bağ ve ilişkileri güçlendirilmelidir, üniversiteler aydınlanma ocakları olarak işlev görmelidir!

TKH Gençliği

22.03.2021”