Üniversiteler çökerken torpilli atamalar devam ediyor: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde adrese teslim ilan

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesince, 2020 yılı içerisinde öğretim üyesi alımı amacıyla çeşitli tarihlerde ilanlar verildiğini vurgulayan denetçiler, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca bazı ek koşullar getirildiğini ve boş bulunan kadrolar için öğretim üyesi atamaları yapıldığını örnekler vererek açıkladı.

Üniversiteler çökerken torpilli atamalar devam ediyor: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde adrese teslim ilan

AKP’nin her yere üniversite retoriği pratikte hem yüksek öğretimin kalitesinin düşmesi hem de barınamayan öğrenciler sorununu yaratırken her geçen gün üniversitelerden skandal haberler gelmeye devam ediyor. Bu kez liyakat esasları dikkate alınmadan yapılan atama örneği Sayıştay’ın 2020 yılı raporunda Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi’nde ortaya çıktı. Sayıştay, 2020 yılında çeşitli üniversitelerde yapılan denetimlerin raporlarını yayınlamaya başladı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde yapılan denetimlerde ise ilginç bulgular ortaya çıktı.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, Daha önce bir çok kez öğretim görevlisi alımlarını adrese teslim yaptığı için gündeme gelen üniversitenin, kişiye özel kriterler koyarak yaptığı alımlar Sayıştay raporlarında da yer aldı.

LİYAKAT VE EŞİTLİK İLKELERİNE AYKIRI

Sayıştay denetçileri, öğretim üyesi kadrolarına objektif kriterlere aykırı atamalar yapıldığını ve atamaların eşitlik ve liyakat ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesince, 2020 yılı içerisinde öğretim üyesi alımı amacıyla çeşitli tarihlerde ilanlar verildiğini vurgulayan denetçiler, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca bazı ek koşullar getirildiğini ve boş bulunan kadrolar için öğretim üyesi atamaları yapıldığını örnekler vererek açıkladı.

Sayıştay denetçileri;

Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı doçentlik kadrosu için; çalışan kalpte pompalı ve pompasız koroner baypas cerrahisinin erken dönem sonuçlarını karşılaştıran çalışması olmak ve sigara ilişkili vasküler hasar üzerine timokinonun etkisini araştıran çalışması olmak.

Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı doçentlik kadrosu için; Kazak ve Kırgız edebiyatı ile Halk Edebiyatı alanlarında çalışma yapmış olmak, Ortaöğretimde Türkçe’nin anadil öğretiminde yazılı ve sözlü metin oluşturma sorunları üzerine çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Bilimleri Anabilim Dalı doktor öğretim üyeliği kadrosu için; girişimcilik becerisinin kazandırılması ile ilgili doktora yapmış olmak ve pedagojik alanda girişimcilik becerisinin kazandırılması ve girişimcilik eğitimi ile ilgi çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı doktor öğretim üyeliği kadrosu için; hemşirelik lisans mezunu olup, çalışmalarını anatomi alanında yapmış, e-eğitmen ve eğiticilerin eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı, profesörlük kadrosu için; Doçent unvanını Yönetim ve Strateji bilim alanında almış olmak, yetenek yönetimi konusunda çalışmalar yapmış olmak gibi ek kriterleri örnek olarak gösterdi.

ADRESE TESLİM ATAMA

Adrese teslim öğretim üyesi alımlarının örnekler verilerek açıklandığı Sayıştay raporunda, “Yukarıda yer verilen örneklerde de görüleceği üzere, alımı yapılacak öğretim üyeliği kadroları için ek koşullar getirilirken, 2547 sayılı Kanun’un 23’üncü, 24’üncü ve 26’ncı maddelerinde ifade edilen objektif ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmemiş, ilanların büyük çoğunluğunda belli bir kişiye işaret eden şartlar istenmiştir. Bunun sonucunda da 2020 yılı içinde ilan verilen toplam 132 öğretim üyesi kadrosunun 125’i için sadece birer kişi başvuru yapabilmiştir” denildi.