Üniversite öğrencileri: KYK borçları silinsin!

Türkiye Komünist Hareketi Gençliği, gençliği kıskaca alan KYK borçlarınına karşı bir açıklama yayımladı Açıklamada, "Sermaye sınıfının kar hırsı ve AKP iktidarının politikaları; kamusal hizmet olarak ücretsiz karşılanması gereken eğitim, barınma, sağlık, ulaşım gibi en temel insani hakları birer sektör haline getirmiş; emekçileri ise büyük bir yoksulluk ve çaresizliğin içerisine itmiştir. Kapitalist sistem emekçilere, kadınlara, gençlere gelecek sunamıyor." denildi

Üniversite öğrencileri: KYK borçları silinsin!

Türkiye’de gençliğin geleceksizlik ve işsizlik sorununun yanı sıra bütün bu sorunları pekiştiren borçlanma da giderek artıyor. Okumak için kredi sistemine mecbur bırakılan gençler mezun olunca ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya kalıyor. Şu an ülkemizde 5.000.000 KYK borcu bulunan genç var ve 300.000 genç ise haciz takibinde.

Türkiye Komünist Hareketi Gençliği, gençliği kıskaca alan KYK borçlarına karşı bir açıklama yayımladı. Gençliğin okumak için ya kredi sistemine mecbur edildiği ya da ucuz iş gücü olarak çalışmaya mahkum edildiğine vurgu yapılan açıklamada “KYK borçları silinsin!” sesine güç verilmesi gerektiği ifade edildi.

TKH Gençliği’nin yapmış olduğu açıklamanın tamamı şu şekilde:

“KYK BORÇLARI SİLİNSİN!
BU DÜZENE BORÇLU DEĞİLİZ!

Ülkemiz sömürünün, yoksulluğun, işsizliğin ve gericiliğin pençesinde! Bu sorunlar en fazla gençliği etkiliyor ve geleceksizliğin temelini oluşturuyor.
Sermaye sınıfının kar hırsı ve AKP iktidarının politikaları; kamusal hizmet olarak ücretsiz karşılanması gereken eğitim, barınma, sağlık, ulaşım gibi en temel insani hakları birer sektör haline getirmiş; emekçileri ise büyük bir yoksulluk ve çaresizliğin içerisine itmiştir. Kapitalist sistem emekçilere, kadınlara, gençlere gelecek sunamıyor. Emekçiler sömürüye, kadınlar şiddete, taciz ve tecavüze maruz bırakılıyor; gençlik ise geleceksizliğe itiliyor.
Eğitimin özelleştirilerek bir sektör haline getirilmesi; beraberinde eşitsizliği ve geleceksizliği de derinleştiriyor. Gençlik, okumak için ya kredi sistemiyle borçlanmaya ya da ucuz işgücü olarak çalışmaya mecbur bırakılıyor. Eğitimin niteliğinin ortadan kaldırılması ve kapitalizmin doğası gereği istihdam yaratmaması, gençliği üniversiteyi dondurmaya ya da bırakmaya itiyor.
Geleceksizlik, işsizlik, yoksulluk, çaresizlik yaratan bu düzene ne borçlu ne de mecburuz!
Gençliği eğitim hakkına ulaşmak için krediye mahkûm eden ve hayata borçlu başlatan bu düzene boyun eğmiyoruz! Kredi borçlarının silinmesi için mücadeleyi yükseltiyoruz!
Gençliği geleceksizlik kıskacına alan; okumamıza, araştırmamıza, kendimizi geliştirmemize, kendi alanımızda istihdam edilmemize, yarına umutlu bakmamıza olanak tanımayan bu düzene boyun eğmiyoruz! Yeni bir gelecek için mücadeleyi yükseltiyoruz!
Kapitalizm işsizlikten beslenir, biliyoruz! İşsizliğin yasak olacağı sosyalist Türkiye için örgütleniyoruz!
Genç arkadaş, seni de borçlandırma düzenine karşı “KYK Borçları Silinsin!” sesine güç katmaya, ülkemizin aydınlık yarınlarını kurmak, geleceksizliğe ve işsizliğe son vermek için TKH Gençliği saflarında örgütlü mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz!”