Türkiye Komünist Hareketi Tunceli İl Örgütü laiklik için buluştu

Geçtiğimiz günlerde Tunceli İl Örgütü'nün açılışını gerçekleştiren Türkiye Komünist Hareketi, başlattığı laik çalışması ile beraber Dersim'de laiklik için buluştu.

Türkiye Komünist Hareketi Tunceli İl Örgütü laiklik için buluştu

TKH’nin laiklik için mücadele çağrısı kapsamında TKH Tunceli İl örgütünde bir buluşma gerçekleşti.

Laiklik mücadelesinin önemi üzerine yapılan konuşmaların ardından TKH İl Başkanı Yaşar Yamaç basın metnini okuyarak mücadeleyi yükseltme çağrısında bulundu.

Açıklamada,” AKP milletvekillerinin, tarikat liderlerinin ve yandaş kalemlerinin son dönemde laiklik karşıtı açıklamaları ve söylemleri, bir bilinçaltının dışavurumu değil, laikliğin ortadan kaldırılmasının hazırlığı ya da laiklik tanımının içinin boşaltılması girişimidir.

AKP ve MHP tarafından gündeme getirilen ve hazırlıkları yapıldığı söylenen “yeni anayasa” AKP eliyle kurulan gerici rejiminin hukukunu tesis etme girişimidir. Bütün bu adımların, anayasada laikliğin ortadan kaldırılmasının ya da laiklik tanımının değiştirilmesi hazırlıklarından başka bir şey değildir.

Bu ülkenin ilerici, cumhuriyetçi ve emekten yana bütün güçlerini laikliği ortadan kaldırma girişimlerine karşı laiklik mücadelesine çağırıyoruz!” sözlerine yer ver verildi.