"Türkiye bir kara para cennetine dönüştürülecek"

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’ye getirilebilecek. Üstelik vergi incelemesine de dahil edilmeyecek.

Geçtiğimiz kasım ayında, varlık barışı olarak adlandırılan düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı. Bu kapsamda; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’ye getirilebilecek. Üstelik vergi incelemesine de dahil edilmeyecek.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, servet affı ve varlık barışı kapsamında yapılan uygulamanın Türkiye’yi bir ‘kara para cennetine’ dönüştüreceğini söyledi.

Toprak, Türkiye’de vergi mükellefi ya da vatandaş olup olmadığına bakılmaksızın, bankaya yapılacak bildirimle herkesin parasını transfer edebileceğinin altını çizdi. Varlıklarla ilgili hiçbir sorgulama ya da vergi incelemesi yapılmayacağını hatırlatan CHP’li Toprak, “Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu servet sahipleri dilerse, dövizini, altınını, mücevherini veya diğer menkul varlıklarını, bavullarla, çantalarla, kargo araçlarıyla ‘fiziki’ olarak da getirip gümrükten sorgusuz geçirecek. Bunun için sadece gümrüğe bildirimde bulunması ve gümrükten bir belge alması yeterli olacak” ifadelerini kullandı.

AKP iktidarı döneminde 7 kez servet affı ilân ettiğini hatırlatan Toprak, “Bu yöntemle ülkeye giren kayıt dışı para, döviz ve varlıkların tutarı bilinmiyor” ifadelerini kullandı. Maliye verilerinde bu tutarların şeffaf şekilde görülmediğini söyleyen Toprak, kamuoyuna da açıklanmadığını ifade etti. Toprak, “Kaynağı belirsiz ya da yurt dışına çıkarılan servetlerin getirilmesi için servet sahiplerine tanınan bu dokunulmazlık ve ayrıcalıklar, vergi-sorgu-bildirim muafiyetleri iktidarın tercihinin kimlerden yana olduğunun en somut kanıtıdır” ifadelerine yer verdi.