TKH Gençliği: Boğaziçi boykotta, Melih Bulu istifa!

Bütün kamuoyunu, Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik yapılan Melih Bulu dayatmasına karşı öğrencilerin yanında olmaya, gençliğin gelecek mücadelesine güç katmaya ve “yeni bir ülke, yeni bir üniversite” kavgasını desteklemeye çağırıyoruz.

TKH Gençliği: Boğaziçi boykotta, Melih Bulu istifa!

AKP’li kayyım rektör Melih Bulu’ya karşı öğrenciler ve akademisyenlerin eylemleri devam ediyor. Öğrenciler yeni dönemi boykot ile açmaya hazırlanıyor.

Türkiye Komünist Hareketi Gençliği de boykot sürecine dair bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada gençliğin taleplerinin görmezden gelindiği, AKP-MHP ittifakının gençliği hedef aldığı vurgulanarak “Gençliğin AKP’ye ve temsilcisi Melih Bulu’ya karşı yürüttüğü mücadele ve yükselttiği talepler ise dikkate alınmadığı gibi, gençlik “terörist olmakla” nitelendirilerek düzenin yalan ve kara propagandasıyla karşılaşmıştır. Boğaziçi Direnişi gözaltılar ve tutuklamalar ile sindirilmeye çalışılmış, AKP- MHP ittifakı öğrencileri her fırsatta hedef almıştır.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin haklı ve meşru taleplerinin karşılanmaması, gençliğin hedef alınması ve Melih Bulu’nun hala rektörlük koltuğunda oturuyor olmasından kaynaklı ise Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri boykot hakkını kullanma kararı almıştır.” İfadelerine yer verildi.

Boğaziçi Üniversitesi boykotunu sahiplendiğini ifade eden TKH Gençliği, öğrenciler ve akademisyenleri boykota güç katmak için göreve çağırdı.

Boğaziçi Boykotta, Melih Bulu İstifa!” başlıklı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“AKP’li Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması, sermaye sınıfının ve onun temsilcisi AKP iktidarının üniversitelere yönelik gerici, piyasacı ve baskıcı saldırılarını tekrar gün yüzüne çıkarmıştır. Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan saldırı, AKP iktidarının toplumun bütün kesimlerine yönelttiği gericilikten, kamusal alanların yağmaya ve ranta açılmasından, emekçi sınıfların haklarının ellerinden alınmasından bağımsız değildir.

Ülkemizde yaşanan bu dönüşüm, üniversitelerin de düzen ve iktidar tarafından dizayn edilmesini beraberinde getirmiş ve üniversiteler bilim üreten, toplumun çıkarı için çalışan merkezler olmaktan çıkarak patronların çıkarına hizmet eden ticarethaneler halini almıştır.

Gençliğin AKP’li Melih Bulu’ya karşı yürüttüğü mücadele, AKP iktidarının gerici ve piyasacı politikalarına karşı çıkışı, düşünmeyen, araştırmayan, sorgulamayan bir nesil yetiştirme arzusuna başkaldırıyı içermektedir.

Üniversiteli gençlik, Melih Bulu’yu rektör olarak görmediğini, AKP’nin üniversiteleri şekillendirmesine izin vermeyeceğini, üniversitelerin bilimi, aydınlanmayı ve toplum çıkarını savunan yerler olmaktan çıkarılmasını onaylamayacağını her seferinde ifade etmiş ve “yeni bir ülke, yeni bir üniversite” sesini yükseltmiştir.

Gençliğin AKP’ye ve temsilcisi Melih Bulu’ya karşı yürüttüğü mücadele ve yükselttiği talepler ise dikkate alınmadığı gibi, gençlik “terörist olmakla” nitelendirilerek düzenin yalan ve kara propagandasıyla karşılaşmıştır. Boğaziçi Direnişi gözaltılar ve tutuklamalar ile sindirilmeye çalışılmış, AKP- MHP ittifakı öğrencileri her fırsatta hedef almıştır.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin haklı ve meşru taleplerinin karşılanmaması, gençliğin hedef alınması ve Melih Bulu’nun hala rektörlük koltuğunda oturuyor olmasından kaynaklı ise Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri boykot hakkını kullanma kararı almıştır.

Türkiye Komünist Hareketi Gençliği olarak, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin meşru ve haklı olan boykot kararını sahipleniyoruz.

Bütün kamuoyunu, Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik yapılan Melih Bulu dayatmasına karşı öğrencilerin yanında olmaya, gençliğin gelecek mücadelesine güç katmaya ve “yeni bir ülke, yeni bir üniversite” kavgasını desteklemeye çağırıyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bütün duyarlı öğrenci ve akademisyenleri boykotun parçası olmaya, “Melih Bulu istifa” sesini yükseltmeye çağırıyoruz.

Sermayeye, AKP’ye, atanmış rektörlere karşı üniversiteye sahip çıkıyor, boykot hakkımızı kullanıyoruz!

TKH Gençliği

21.03.2021