Sulak alanlar da yapılaşmaya açıldı

Değişiklik ile Bakanlık, sulak alanlarda “eğlenme, dinlenme” gibi hizmetler için tesis yaptırabilecek. Bu tesisler şirketlere işlettirilebilecek.

Sulak alanlar da yapılaşmaya açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yönetmeliğe eklediği ek madde ile artık sulak alanlarda baraj, gölet gibi zorunlu altyapılar dışındaki projelere de “kamu yararı kararı” bulunması şartıyla izin verilecek.

Değişiklik ile Bakanlık, sulak alanlarda “eğlenme, dinlenme” gibi hizmetler için tesis yaptırabilecek. Bu tesisler şirketlere işlettirilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, dün yönetmeliğe “İşletme/İşlettirme” başlığı ile yeni bir madde ekledi. Yeni eklenen bu madde şöyle:

“Sulak alanlarda, bakanlığa tahsis edilen yerlerde koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme, dinlenme ve benzeri hizmetler için gerekli altyapı, üstyapı ve diğer tesisler genel müdürlükçe (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) yapılır veya yaptırılır. Söz konusu tesislerin işletilmesi ve/veya işlettirilmesi genel müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.”