Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nde yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla, Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili Danıştay, yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

Danıştay 10. dairesi, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Sözleşmeyle ilgili Danıştay 10. Dairesi’nde aralarında CHP, İYİ Parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu tüzel ve gerçek kişiler tarafından 220 dolayında dava açıldı. Dava dilekçelerinde, “kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması” talep edildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın dün Danıştay’a gönderdiği 7 sayfalık savunmada, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaların “haksız ve hukuki dayanaktan yoksun” olduğu gerekçesiyle reddi istenmişti. Sözleşmeden çekilme kararının “Cumhurbaşkanı’nın yetkisine tabi olması” gerekçesiyle yargı denetimi dışında olduğu ifadeleriyle, Sözleşme’nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde Anayasa aykırılık bulunmadığı savunulmuştu. Yine sözleşmeden çekilme kararının, “kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususunda hukuki olarak veya uygulama bakımından bir eksikliğe yol açmayacağı” öne sürülmüştü.