Söğütlüçeşme'yi ranta açan imar planları iptal edildi

Söğütlüçeşme Tren İstasyonu ve çevresindeki yeşil alanları kapsayan, toplamda 65 bin 370 metrekarelik alanda Bakanlık tarafından yapılan imar planları için mahkeme iptal kararı verdi.

Söğütlüçeşme'yi ranta açan imar planları iptal edildi

Söğütlüçeşme Tren İstasyonu ve çevresindeki yeşil alanları kapsayan, toplamda 65 bin 370 metrekarelik alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planları için mahkeme, “planlama esasları ve teknikleri ile şehircilik ilkelerine uygun olmadığı anlaşılan dava konusu planlarda hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı..” gerekçesiyle iptal kararı verdi.

TMMOB’a bağlı, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası tarafından açılan davanın gerekçesinde; “yapılan plan değişikliği ile Söğütlüçeşme Tren İstasyonu önünde kalan yeşil alana, demir yolu kullanıcılarının ulaşım ihtiyacının çok ötesinde, yapılacak AVM görünümlü gar binasına çeşitli ticari fonksiyonlar da verilerek yoğun bir yapılaşmanın ve trafik yoğunluğunun önünün açıldığı” vurgulanmıştı.

Ayrıca; “plan raporundaki plan yapma amacı ile plandaki yapılaşma kararlarının uyumlu olmadığı, yapılan plan ile ana plan kararları ve bütünlüğünün bozulduğu, planlama alanının jeolojik yönden sakıncalı oluşu ve bu alanlarda yapılaşmaya izin verilmesinin mal ve can güvenliği açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı için şehircilik ilkeleri açısından aykırılık teşkil ettiği, planlama alanında Neolitik dönem kalıntısı olan Fikirtepe Höyüğü’nün uzantısı olması ayrıca Kuşdili Çayırı, Yoğurtçu Parkı’nı kapsadığı düşünülen Antik Liman ve Khalkedon şehri bölgesi olması nedeni ile arkeolojik potansiyel açısından önemli bir konumda olduğu vurgulanarak dava konusu işlemin iptali” istenmişti.

Dava konusu plan alanına ilişkin olarak alınan “ÇED Gerekli Değildir” kararına ilişkin açılan davada, ulaşım etüdüne ilişkin ek bilirkişi raporunda ve 1/5000 Nazım İmar Planı ve ölçekli uygulama imar planları davasındaki bilirkişi raporları için mahkemece verilen kararda:

“..Planlanan ulaştırma projesinin yapım gerekçelerinin sayısal göstergelerle anlaşılır bir şekilde ortaya konulmaması..”

“Trafik simülasyonları için toplanan trafik verilerinin haftanın tek bir günündeki 15’er dakikalık durumu göz önüne almasından dolayı farklı trafik durumlarını temsil yeteneğinin sınırlı olduğu,

“Benzer şekilde, trafiğin yollara atamasında yapılan kabullerin çok kaba olduğu, hizmet düzeyi kıyasının olmadığı ve otopark simülasyonunun yapılmadığı, otopark etüdünde ise hesaplanan zirve saat parklanma talebinin inşa edilecek otopark kapasitesini aştığı görüş ve kanaatleri mahkeme heyeti tarafından değerlendirilerek; planlama esasları ve teknikleri ile şehircilik ilkelerine uygun olmadığı anlaşılan dava konusu planlarda hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılarak dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir.” denildi.