Sayıştay'dan Deniz Feneri’ne kötü haber

Sayıştay, belediyelerin ortak hizmet projesi bulunmaksızın derneklere ve vakıflara yardım yapamayacağına ve harcamalarını üstlenemeyeceğine dair karar verdi.

Sayıştay'dan Deniz Feneri’ne kötü haber

Sayıştay, “Belediyeler dernek ve vakıflara yardım yapamayacak” kararı verdi.

Sayıştay, belediyelerin ortak hizmet projesi bulunmaksızın derneklere ve vakıflara yardım yapamayacağına ve harcamalarını üstlenemeyeceğine dair karar verdi.

Sayıştay, belediyelerin yasal koşulları sağlayan ortak proje olmadan aralarında Deniz Feneri’nin de bulunduğu derneklerin etkinlikleri için harcama yapılmasının, derneklere yardım edilmesinin yasadışı olduğuna ve sorumlulardan tazminine karar verdi.

YARDIM ADI ALTINDA…

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre Sayıştay Temyiz Kurulu, ismi açıklanmayan belediyenin yine ismi açıklanmayan bir takım derneklere para aktarmasına ilişkin yargılamayı hükme bağladı. Karara konu olan olayda, bir belediyenin, ortak hizmet projesi olmamasına karşın biri konfederasyon, ikisi yardımlaşma ve dayanışma, biri kültür dayanışma, biri de esnaf yardımlaşma koruma ve dayanışma derneği olmak üzere beş kuruluşa “yardım” adı altında para aktarıldığı tespit edildi.

Önce hesap yargılaması yapan ilgili daire “kamu zararı”na yol açıldığı gerekçesiyle bu paraların tazminine karar verdi. Temyiz Kurulu da özellikle AKP’li belediyelerin kamu kaynakları ile bazı oluşumları destekleme alışkanlığının yasadışılığını hükme bağlayan bu kararı kesinleştirdi.

EN BÜYÜK MÜLKİ İDARE AMİRİNDEN İZİN ŞARTI

Kararda, mevzuatta kamu idarelerinin bütçelerinde öngörülmesi kaydıyla kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapabileceğine ilişkin bir hüküm bulunduğu belirtildi. Ancak belediyelerin derneklerle ortak hizmet projesi yürütebilmesi için, yapılacak işin belediyenin görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda olması, belediye meclis kararı alınması ve taraflar arasında bir protokol imzalanması, diğer derneklerle gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için ise mahallin en büyük mülki idare amirinden izin alınması gerektiğinin altı çizildi.

Buna aykırı davranan belediyenin, ayrıca bazı yardımları da temsil tanıtma giderleri kapsamında ödediği saptandı. Temsil giderlerinin beldede başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlemek, kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak, gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek, beldede göreve başlayan veya ayrılan protokole dahil kişiler için toplantılar düzenlemek ve hediye vermek, örf, adet ve sosyal yaşantı için gerekli etkinlik ve törenler için kullanılabileceği kaydedildi.

AKTARILAN TUTARLAR TAZMİN EDİLECEK

Ancak belediyenin temsil tanıtma giderleri kapsamında değerlendirilemeyecek şu harcamaları yaptığı kararda belirtildi: “……….. Konfederasyonunun katılacağı ……….. Turizm Fuarı için konaklama ve yemek hizmeti alınması; ……… Yerel Yönetimler Derneğinin talebi üzerine …………’yı anma ve yardım malzemelerinin dağıtılması programı için organizasyon hizmeti alınması; İyilik Okulu projesi kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren projelerin danışmanlarına verilmek üzere laptop bilgisayar alınması gibi giderlerin temsil tanıtma giderleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır” Sayıştay Temyiz Kurulu, yardım ve etkinliklere destek amaçlı aktarılan tutarların sorumlularından tazmin edilmesini karara bağladı.