Sayıştay'a hesap vermeyen üniversiteden açıklama geldi

DEÜ, Sayıştay raporlarına yansıyan “hesap verme sorumluluğu görevinin yerine getirilmediği” tespitleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sayıştay'a hesap vermeyen üniversiteden açıklama geldi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü, Sayıştay’ın 2020 yılı denetim raporunda yer alan, “gönderilen 40 maile cevap vermediği ve ‘hesap verme sorumluluğunu’ yerine getirmediği” tespitlerinin basına yansıması üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, “İstenilen bilgi ve belgeler, pandemi koşullarına rağmen mesai mefhumu gözetilmeksizin, 3.150 sayfa olarak 19 Temmuz 2021 tarihinde Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir” denildi.

Açıklamanın tamamında şunlar kaydedildi:

“Üniversitemizin ‘2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yazılı bir kısım hususlara ilişkin basında yer alan haberlere karşı açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Üniversitemizden bilgi ve belge talebinde bulunan tüm kamu kurumlarına gecikmeksizin cevap verilmiş ve istenilen bilgi ve belgeler, pandemi koşullarına rağmen mesai mefhumu gözetilmeksizin, 3.150 sayfa olarak 19 Temmuz 2021 tarihinde Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir.

Kurumumuz tarafından Sayıştay’a açıkça ve detaylı bilgi verilmesine rağmen bazı basın yayın organlarında sanki hiç bilgi verilmemiş ya da yanlış bilgi verilmiş gibi gerçeği yansıtmayan haberlerle kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir.

Üniversitemiz tarafından Sayıştay denetimine tabi olan tüm iş ve işlemler, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Yükseköğretim Kanunu ve tüm ilgili mevzuata uygun bir şekilde, kamu menfaatleri ve yine kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması şeklinde yerine getirilmiştir.”

SAYIŞTAY RAPORUNDAKİ TESPİTLER

Sayıştay’ın, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar’ın rektörü olduğu DEÜ’ye ilişkin denetim raporunda; döner sermaye işletmesinin 4 milyon 415 bin lira açık verdiği, döner sermaye birimleri tarafından açılan 37 vadesiz hesaptan 27’sinin ve tüm vadeli hesapların hesap hareketlerini gösteren banka hesap ekstrelerinin Sayıştay’a gönderilmediği yer alırken “Gelinen noktada; işletme, gelirleri ile giderlerini karşılayamaz durumda olup, ödenmemiş borçlarının yüksekliğinin (277 milyon 251 bin 500,50 TL), işletmenin sürekliliği için ciddi bir risk oluşturduğu değerlendirilmiştir” denildi.

Raporda ayrıca şu tespitler yer almıştı:

“İdare, bilgi almasına imkan sağlamamış, yetkilendirilen denetçiler tarafından Sayıştay’ın resmi mail adresinden gönderilen 40 adet bilgi/belge isteme mailini cevapsız bırakmıştır. Sonuç olarak; Üniversite’nin denetim süreci sağlıklı olarak yürütülememiş ve yeterli denetim kanıtı elde edilememiştir. Denetlenen idare, 5018 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde hüküm altına alınan ‘hesap verme sorumluluğu’ görevini tam olarak yerine getirmemiştir.”