Sağlık emekçileri greve başladı: Şimdi g(ö)rev zamanı!

Emeğimize ve sağlık hakkımıza sahip çıkıyor, ayağa kalkıyoruz' diyen sağlıkçılar taleplerini dile getiriyor.

Sağlık emekçileri greve başladı: Şimdi g(ö)rev zamanı!

Hekimler ve sağlık emekçileri ülke genelinde greve çıkarak iş bıraktı.

Hekimlerin ve diş hekimlerinin gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren ve TBMM’deki tüm partilerin oybirliğiyle getirilen yasa tasarısının Meclis içtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmesi üzerine çağrı yapılarak grev kararı alınmıştı. bugünden itibaren sağlık kuruluşlarında acil hizmetler dışında işler durduruldu.

Türk Tabipler Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın örgütlü olduğu tüm sağlık kuruluşlarında grev başladı.