Sağlık Bakanlığı'ndan mutasyonlu virüs vakasında yeni karantina süresi kararı

Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi' güncellenerek mutasyon görülen kişilerin tedavi süreci ile ilgili iki madde eklendi.

Sağlık Bakanlığı'ndan mutasyonlu virüs vakasında yeni karantina süresi kararı

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi güncellenerek mutasyon görülen kişilerin tedavi süreci ile ilgili iki madde eklendi.

Buna göre varyantlı vakada karantina süresi en az 10 gün olacak. Pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyon sona erdirilecek.

Rehbere eklenen maddeler şöyle:

Sayfa 17:

“Varyant Suşlar ile ilgili olarak; farklı suşlar ile enfekte olan kişilerin (özellikle varyant suşlar) aynı odaya kohortlanması virüslerde rekombinasyona neden olarak yeni bir varyant suşa neden olabileceği için bu dönem hastaların mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılması önerilir. Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir.”

Sayfa 9:

“Varyant Suşlar ile ilgili olarak; Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olup, bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerekmektedir.”

Suş: Bir bakteri veya virüsun farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına deniyor.

Kohortlanma: Belli bir ortak özelliği olan kişiler (bir iş kolunda çalışanlar, bir okulda öğrenci olanlar, belli bir yılda doğanlar vb.) anlamına geliyor. Hastalığa yakalanma olasılığı saptanıyor.