'Ruhsar Pekcan'ın dezenfektan satışı araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Görevden alınan Ruhsar Pekcan’ın ortağı olduğu şirketten Ticaret Bakanlığı’na dezenfektan satışı yapmasına ilişkin araştırma önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi.

'Ruhsar Pekcan'ın dezenfektan satışı araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Cumhur İttifakı, kendi şirketinden başında olduğu Ticaret Bakanlığına fahiş fiyattan dezenfektan sattığı ortaya çıkan Ruhsar Pekcan’a Meclis’te de sahip çıktı.

Pekcan’la ilgili olarak CHP’nin verdiği Meclis Araştırma önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin bir kısmında şunlar ifade ediliyordu:

“Pekcan’ın görev, yetki ve makamından kaynaklanan nüfuzunu kendisinin ortağı, eşinin de hem ortağı hem d Yönetim Kurulu Başkanı olduğu bir firmanın ticari çıkar ve amaçlar için kullandığı iddialarının yanı sıra yürütme organının da COVİD-19’la mücadele adıyla aldığı kimi kararlarla bir irmanın ticari çıkarlarına hizmet ettiği ileri sürülmektedir. TBMM’nin bu iddialar karşısında sessiz kalması beklenemez.

Yukarıda sayılan ve özel olarak Ticaret Bakanlığı genel olarak da yürütme organı tarafından yapılan iş ve işlemlerle ile alınan kararlarla ilgili olarak Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri kapsamında bir Meclis açılmasını arz ederiz.”