Reel Kesim Güven Endeksi 3.8 puan düştü

Merkez Bankası, Ekim ayına ilişkin reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranını açıkladı. 2021 yılı Ekim ayında RKGE, bir önceki aya göre 3,8 puan azalarak 109,6 seviyesinde gerçekleşti

Reel Kesim Güven Endeksi 3.8 puan düştü

2021 yılı Ekim ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 3,8 puan azalarak 109,6 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre hafif bir düşüşle 0,1 puan azalarak yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 77,5 seviyesine indi.

Kapasite kullanım oranı ekim ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1747 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak hesaplandı.

GÜVEN ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak 111,3 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası raporuna göre gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülürken gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.