Patronların işten çıkarma silahı Kod-29 yeniden düzenlendi

Patronların binlerce işçiyi kapı önüne koymak için kullandığı 'Kod-29' maddesi için yeni uygulama kararı alındı. SGK açıklamasına göre işçilerin "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri" için ayrı kodlar belirlendi.

Patronların işten çıkarma silahı Kod-29 yeniden düzenlendi

AKP’nin pandemiyle birlikte sözde işten çıkarma yasağına karşı patronların sarıldığı ‘Kod-29’ istisnasında değişikliğe gidildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yapılan açıklamada “İş Kanunu’nunda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller fesih kısıtı uygulamasının istisnaları arasında sayılmıştır. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller; görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi halleri de içermektedir. Bu hallerin tamamında işten ayrılış işlemlerinin SGK’ya bildirimleri ’29 no’lu kod’ üzerinden yapılmaktadır” denildi.

Koronavirüs salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanları korumak için 16.04.2020 tarihinden itibaren fesih kısıtı getirildiği hatırlatılan açıklamada yeni uygulama şöyle ifade edildi:

“Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi halleri de içermektedir. Bu hallerin tamamında iş akdinin feshi durumunda işten ayrılış işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimleri ‘29 nolu kod ‘ üzerinden yapılmaktadır. Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. Böylelikle mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilecektir.”