Rusya Federasyonu Duma Seçimleri Sonrasında RFKP

“RFKP bu seçimlerde Covid-19’un sistemi tıkaması sonucunda oluşan rahatsızlığı arkasına alarak %20’lere varan bir oy oranı ile 57 milletvekili çıkardı. Ancak yukarıda anlattığımız nedenlerden ötürü bu milletvekillerinin devrimci duruş sergilemesi ve emekçi sınıfların taleplerini karşılaması imkansız gibi görünüyor.”

Rusya Federasyonu Duma Seçimleri Sonrasında RFKP

Aren Karaelmas

Geçtiğimiz hafta içinde tamamlanan Rusya Federasyonu Parlamentosu’nun alt kanadı olan Duma seçimleri bütün dünya tarafında büyük bir ilgi ile takip edildi. Özellikle Amerikan haber alma servisi CIA, Rusya seçimlerine müdahale etmek amacıyla bir çok yola başvurdu. Bu yollardan biri de “akıllı oy” denilen sisteme siber saldırı düzenlemek şeklinde oldu. Rusya Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı, Rusya’daki çevrimiçi oylama sisteminin 17 Eylül’de ABD, Almanya ve Ukrayna’da IP adreslerinden gelen Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırılarına maruz kaldığını belirtti. Emperyalizmin bu müdahalesi bir yana Türkiye 2014 yılında referandum ile Rusya’ya bağlanan Kırım’da gerçekleştirilen seçimlerin sonucunu tanımadığını açıkladı. Küresel anlamda büyük merakla beklenen Rusya seçimlerine COVİD-19 pandemisi ile sosyal hakları törpülenen emekçilerin RFKP’ye %20’lere yakın oy vermesiyle sonuçlandı. Birleşik Rusya Partisi’nin ardından ikinci parti olan RFKP, Rus halkının yeni dönemde sola ve sosyalizme yönelimine işaret ediyor.

SSCB’NİN ÇÖZÜLÜŞÜNDEN SONRA SÖMÜRÜNÜN ARTMASI

SSCB’nin çözülüşü ve sosyalist ideolojin dünya çapında mevzi kaybetmesi sonrasında emekçi halkın tarih içinde elde ettiği kazanımlar teker teker elinden alındı. Özellikle uzun ve güvencesiz çalışma, sosyalizmde ücretsiz şekilde devlet tarafından sunulan sağlık, eğitim gibi hizmetlerin piyasalaşması insanların alım gücünü düşürdü ve insanlarda tekrar sosyalizme yönelimi sağladı. Özellikle Covid-19’un dünya çapında küresel bir salgına dönüşmesiyle işçi sınıfının geçinmek için çalışırken hasatlığa yakalanması sonucunda ya ölmesi ya da açlığa mahkum edilmesi dünya çapında işçi sınıfında huzursuzluğu arttırdı. Her ne kadar devletler bu huzursuzluğu gidermeye çalışsalar da kapitalizmin içsel çelişkileri nedeniyle bu başarısızlıkla sonuçlandı. Rus Halkının Sovyetler Birliği özlemi Rusya seçimlerinden hemen önce Prof. Dr. Paul Robinson tarafından yayımlanan araştırmaya yansıdı. Araştırmaya göre Rus halkının büyük çoğunluğu ABD ve AB tipi yönetimlerden ziyade sosyalist sistemin yönetim şekli olarak benimsenmesini istiyor. Özellikle mevcut iktidardan hoşnut olmayan kesimler arasında Sovyetler Birliği özlemi güçlenmekte. “Moskova’nın Levada Merkezi yıllardır ülkede yaşayan insanların nasıl düşündüklerini ve hissettiklerini aydınlatmaya çalışıyor” diyen Robinson, Levada’nın ülkede siyasi sisteme güven konusundaki son araştırmasından aktardığı verilerle halkın yüzde 49’unun ‘Sovyet sistemini tercih edeceği’ değerlendirmesinde bulundu. Bu kişilerin Sovyetler Birliği çözülürken sosyalizme karşı eylemlere katılan, emperyalistler ve kapitalistler tarafından alkışlanan nesil olması bu başlıkta tartışma konusu olmasa da kapitalizmin ne denli sorunlu bir sistem olduğunu göstermekte.

RFKP ve SEÇİM SONUÇLARI

SBKP’nin likidasyona uğraması sonucunda yeni sistemde seçimlere katılmaya hak kazanan RFKP ve Genel Sekreteri Züganov, her ne kadar kendisi Marksizm ve Leninizm çizgisinden sapmış olsa da halkın desteğini almış durumda. Özellikle Putin, seçim barajı ve siyasi parti kurmayı zorlaştıran yasalar çıkarırken Züganov, Putin’i destekledi. Özellikle 2011 Duma seçimlerinde Putin’in yakın arkadaşı FSB generali Viktor Çerkesov’u aday gösterip seçtirdi. Bununla birlikte RFKP’nin kimin tarafında olduğu ortaya çıktı. Her ne kadar parti içinde Marksizm ve Leninizme bağlı komünistler mücadele etmeye çalışsalar da 2010 yılında Moskova parti örgütünden önemli isimler “neotroçkizm” suçlamasıyla ihraç edildiler. Züganov kendi dışındaki bütün komünist ve devrimci örgütleri karalamak için Kremlin oyuncağı suçlamasını kullanırken (sanki kendisi değilmiş gibi), parti içi muhalefete de bu sıfatı uygun görmüştü. Züganov’un aday gösterdiği isimlerin büyük rüşvet operasyonlarında göz altına alınıp hapse mahkum edilmesi partinin ne kadar yozlaştığının bir göstergesi olarak okunmalıdır. Rusya’nın devrim için enerjisini tükettiği şeklinde açıklamalarda bulunarak halkı düzene mahkum eden bir “komünist parti” asla kitleleri yeni bir devrimsel sürece götüremez. Zaten Züganov’un da böyle bir niyeti olmadığı
ortada.

2021 YENİ UMUTLAR İÇİN ‘NE YAPMALI’

RFKP bu seçimlerde Covid-19’un sistemi tıkaması sonucunda oluşan rahatsızlığı arkasına alarak %20’lere varan bir oy oranı ile 57 milletvekili çıkardı. Ancak yukarıda anlattığımız nedenlerden ötürü bu milletvekillerinin devrimci duruş sergilemesi ve emekçi sınıfların taleplerini karşılaması imkansız gibi görünüyor.

Her ne kadar RFKP’nin Rusya çapında bir devrimi örgütlemesi zor olsa da Rus halkının giderek sosyalizme karşı ilgisinin artması ve SSCB’ye duyduğu özlem bir kenara bırakılamaz. Bunun sebebi dünya çapında emekçi sınıfların giderek sola yüzünü dönmesi sonucunda yeni devrimlerin olanağının artmasıdır. Rusya seçimleri bize göstermiştir ki liberallerin ve kapitalistlerin bir zamanlar tanklarla bombalamaya, yerle bir etmeye çalıştığı sosyalizm küllerinden emekçi sınıfın elinde yeniden doğmakta ve küresel anlamda örgütlenme çabalarını sürdürmektedir. Bu seçimler kez daha göstermiştir ki hava dönmüş ve tarihin çarkları ileriye doğru hareketlenmiştir.