Küba'daki "özel girişim" düzenlemesi ne anlama geliyor: Liberaller, Küba'da sosyalizmi kaç kere çökertecekler?

Ekonomi ve Planlama Bakanı Gil Fernández, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen iktisadi faillerin eylemlerine yol gösterecek yeni yasaları açıkladı

Küba'daki
HABER MERKEZİ

Küba Bakanlar Konseyi’nden geçen ”mikro, küçük ve orta ölçekli özel girişimlere” yönelik yasa değişikliklerini burjuva medyasının “Küba’da sosyalizmin sonu geldi” tarzında yansıtması gerçeklikle bağdaşmıyor. Küba’daki bu değişiklikler halihazırda var olan durumun yasal olarak düzenlenmesi ve belirlenmesini içeriyor. 2018’de yapılan anayasa değişikliği ile özel girişimin devlet kontrolünde ve belirli sınırlar içerisinde var olmasının  yasal altyapısını oluşturan Küba, bugün “mikro, küçük ve orta ölçekli özel girişimlerin” yasal sürecini yapılandırıyor.

Küba Anayasası’nda devlet ekonominin başat öznesi olarak tanımlanıyor. Öte yandan ülke ekonomisinin gelişimi için yabancı yatırımın önemine de atıfta bulunuluyor.

Küba Anayasası’nın ilgili maddesi şöyle:

Madde 18: Küba Cumhuriyeti, esas mülkiyet biçimi olarak temel üretim araçlarının tüm halkın mülkiyetinde olması ve piyasayı toplumun çıkarları doğrultusunda değerlendiren, düzenleyen ve kontrol eden bir planlı ekonomi yönetimi temelleri üzerinde yükselen sosyalist ekonomi sistemine sahiptir.

2018’de yapılan Anayasa değişikliği referandumunda cinsiyet ayrımcılığı, etnik ayrımcılık ve engellilere dönük ayrımcılıklara karşı önlemler de içeriyordu.

Yeni anayasada yer alan özel sektör ve dış yatırıma dönük faaliyetleri kapsayan değişikliklerin düzenlemeleri parlamentodan geçti. Bu değişiklikle birlikte Küba’da hali hazırda ana eksenini devletin oluşturduğu Küba ekonomisinde var olan küçük orta büyük hacimli şirketlerin yasal düzenlemesi yapılmış oldu. ​

Yeni anayasadan somut iktisadi ve uluslararası koşullar nedeniyle çıkartılması planlanan komünizm hedefi, yapılan halk toplantıları sonucu yeniden anayasaya konmuştu.

Mikro, küçük ve orta ölçekli özel girişimlerin açılması başta devlet dışı sektörde olmak üzere çokça tartışma ve beklenti yarattı.

Başbakan yardımcısı ve Ekonomi ve Planlama Bakanı Alejandro Gil Fernández, Küba’da yayın yapan televizyon kanalı TeleSur’un Mesa Redonda programında açıklamalarda bulundu. Ekonomi ve Planlama Bakanı Fernández, hizmet ve mal üretecek devlet ve özel teşebbüslü işletmelerin yasal altyapısını ve hareketlerini düzenleyecek yasaların hazırlanması sürecini hızlandırmak adına çalıştıklarını belirtti.

KOBİ’leri kastederek konuşan Bakan, “ilk olarak zaten hali hazırda var olan ve birçok insanın çalıştığı bireysel işletmelerden başlayacağız” dedi, “Devlet işletmelerinden hangilerinin ülkenin çıkarlarını önceleyerek bu sürece katılacağını belirlemek için çalışmalar yapıyoruz” diye ekledi